– Konverteringsterapi må forbys

Åpne Høyre mener det må innføres et forbud mot å tilby og gjennomføre konverteringsterapi fra medisinske og ikke-medisinske miljøer, samt i religiøs sammenheng.

Publisert

Åpne Høyre mener det må innføres et forbud mot å tilby og gjennomføre konverteringsterapi fra medisinske og ikke-medisinske miljøer, samt i religiøs sammenheng.

Av Helge Ytterøy L’orange og Vegard Rødseth Tokheim, Åpne Høyre.

Konverteringsterapi av LHBTI-personer betyr at man har til hensikt å endre et individs seksuelle legning eller kjønnsidentitet til noe annet enn det personen selv oppfatter seg som. Praksisen er fantasivitenskap, men eksisterer blant enkelte terapeuter og i noen strengt religiøse miljøer.

Uetisk reorientering

Konverteringsterapi, gjerne med de hyklerske ordene «omvendelse» eventuelt, «fri deg fra» finner sted i strenge religiøse samfunn, som ofte er lukket for offentligheten. Det finnes også eksempler på unge som er bedt om oppsøke hjelp for å få helbredelse da personen kom ut av skapet som homofil. Fra andre land kjenner man til aktører innen helse, spesielt psykiatrien som driver en uetisk praksis, som har til formål å reorientere pasientens seksuelle legning.

Norske tilstander

Fra Norge kjenner vi også til nettsteder som aktivt tilbyr unge usikre samtaler med sikte på rettlede leseren vekk fra sine homofile/lesbiske tanker og levesett. Andre norske nettsteder har rettet seg mot foreldre av transbarn hvor man prøver å få dem til å «bli trygg i den kroppen du har». Altså at transbarn skal gjennomgå et umedisinsk terapiopplegg slik at de ikke gjennomgår behandling med sikte på å skifte kjønn fra det kjønn man ble tildelt ved fødsel.

Skadelig praksis

Praksisen med å «omvende» lesbiske, homofile, bifile, transpersoner eller interkjønnpersoner har ingen støtte i anerkjente psykologiske og psykriatriske miljøer. Den anses for å være en skadelig praksis som kan gi langvarige traumer og psykologisk skade. Blant annet slo Norsk psykiatrisk forening dette tydelig fast gjennom en resolusjon i 2000.

Internasjonale forbud

EU Parlamentet vedtok i mars 2018 med overveldende flertall en oppfordring til å forby ved lov praksisen med konverteringsterapi. Malta har allerede vedtatt forbud, og det er de facto innført i Sveits. I Spania har Madrid og Valencia vedtatt regionale forbud. I både Irland og Storbritannia er det prosesser i arbeid med sikte på å forby konverteringsterapi. I Tyskland har helseministeren nylig uttalt at han ønsker et forbud mot konverteringsterapi.

Svært skadelig

Selv om vi i dag ikke ser konverteringsterapi som et stort problem i Norge, er det et tydelig og godt signal dersom vi forbyr konverteringsterapi også her til lands. På sikt vil også være svært skadelig om Norge er et av få land innenfor EØS hvor man ikke har et forbud mot konverteringsterapi: Sjarlataner som er pådrivere for å bedrive konverteringsterapi vil flytte sin virksomhet til land med smutthull i lovverket, slik vi ser på andre områder.

Må forbys

Åpne Høyre mener det må innføres et forbud mot å tilby og gjennomføre konverteringsterapi fra medisinske og ikke-medisinske miljøer, samt i religiøs sammenheng. Det bør være skjerpende dersom slike tilbud fremmes til eller tilbys personer under 18 år. Arbeidet må starte raskt, slik at vi kan få et grundig gjennomarbeidet lovforslag som vi er sikre på blir effektivt og som dekker alle former for konverteringsterapi. Norge bør se til Malta, England og Irland for å hente kunnskap om utforming av slik lovgivning.

Powered by Labrador CMS