Demo mot tvangssterilisering

Publisert

I dag krever norske myndigheter at man utsetter seg for kastrasjon eller sterilisering om man vil endre biologisk eller juridisk kjønn. Dette innebærer at man må si fra seg muligheten til å kunne få barn for å få personnummer og pass som stemmer med hver enkelts mentale kjønn og kjønnsidentitet. Denne praksisen bryter med anbefalinger fra Europarådet, og er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Derfor arrangerte Amnesty International Norge, LLH, Skeiv Ungdom og FTP - Foreningen for transpersoner i dag en demonstrasjon utenfor Pride park under parolen: Staten ut av underbuksa! Stopp tvangssterilisering! Sterilisering og kastrasjon innebærer alltid risiko (som alle kirurgiske inngrep), og er heller ikke medisinsk nødvendig for å kunne få utført kirurgisk- og hormonell kjønnskorrigering. Demonstrantene krever at norske myndigheter følger Europarådets anbefalinger, og endrer de nødvendige forskriftene slik at transpersoner blir sikret en sin grunnleggende rett til personlig integritet og selvbestemmelse over egen kropp. Luca Dalen Espseth, transmann, blogger og styremedlem i Skeiv Ungdom deltok på demonstrasjonen.– Det er slik i Norge i dag at hvis man skal skifte juridisk kjønn så må man gi fra seg testikler eller eggstokker. I Sverige har samme debatt rast siden det 11. januar i år ble gjort kjent via svenske medier at regjeringens forslag om ny lov om fastsettelse av kjønnstilhørighet ville gå igjennom, uten at man fjernet kravet om sterilisering. Den svenske loven som regulerer kjønnskorrigerende behandling (fra 1972), sier at den som ønsker å endre sitt juridiske kjønn må være en steril, ugift, svensk statsborger over 18 år.En endring av gjeldende lovverk har vært på trappene i en årrekke, og i 2010 kom den svenske Socialstyrelsens utredning av de rettslige vilkårene for å fastsette kjønnstilhørighet. Utredningens anbefalinger var at kravet om å være steril, ugift og svensk bortfalt. – Nå er de på vei til å endre praksis i Sverige, sier Dalen Espseth til Blikk Nett. – Grunnen til at det har tatt så lang tid å få samme engasjement her hjemme er at vi fortsatt er en liten gruppe i samfunnet. Og hovedproblemet her hjemme, i motsetning til Sverige hvor det er lovregulert, er at det her er en praksis. Det gjør at det er utrolig vanskelig å angripe praksisen politisk, fordi det ikke er noen som står ansvarlig for praksisen. Det blir bare dyttet mellom ulike departementer. Det er GID-klinikken (Gender Identity Disorder) på Rikshospitalet som har bestemt seg for denne praksisen i Norge.– Men på samme tid fraskriver de seg ansvaret for det juridiske skjønnet. Det finnes ingen gode argumenter for å opprettholde dagens praksis slik jeg ser det, annet enn at de er redd for at menn skal bli gravide og at det skal bli uorden i systemet, sier Dalen Espseth til Blikk Nett. Han står selv midt i en prosess hvor han føler seg tvunget til å måtte ta et valg.– Jeg får ikke lov å bytte juridisk kjønn før jeg gir fra meg eggstokkene mine. Og de vil jeg ikke gi fra meg.

– Hvorfor ikke?

– Fordi det er min kropp, og mine eggstokker. Eggstokkene har ingenting med min kjønnsidentitet å gjøre, heller ikke mitt kjønnsuttrykk eller min selvforståelse. Jeg ser ikke noe positivt i å gjennomgå en omfattende kirurgisk behandling for å fjerne dem så lenge de ikke gjør noen skade på verken meg eller andre. Luca Dalen Espseth mener det er en urimelig byttehandel staten ønsker for at han skal få sitt ønskete juridiske kjønn.– Jeg forstår bare ikke hva Staten skal med eggstokkene mine. Før demonstrasjonen ble det overlevert 655 protestunderskrifter til Barne-, familie- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.