– Det er mye å ta fatt i

Publisert

I Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementets budsjett for 2015 er det satt av 10,8 millioner kroner til lhbt-tiltak. – Det betyr at lhbt-bevegelsen fortsetter som før, sier LLH-leder Bård Nylund. Tiltak for lesbiske og homofile er en tilskuddsordning som har som mål å bedre levekår og livskvaliteten for lhbt-personer. Ordningen omfatter tilskudd til tidsavgrensete aktiviteter drevet av frivillige organisasjoner og andre som arbeider for å bedre levekårene for lhbt-personer. Ordningen omfatter også driftstilskudd til de landsdekkende lhbt-organisasjonene og magasinet Blikk. Ordningen forvaltes av Bufdir. For budsjettåret 2015 har regjeringen satt av 10,8 millioner kroner.– I Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementets budsjett legges det opp til en prisjustering og knapt det, sier LLH-leder Bård Nylund i en kommentar til Blikk Nett. Nylund sier at det betyr at lhbt-bevegelsen fortsetter som før.– Og det vil bli gjort mye godt arbeid for disse pengene, sier han men etterlyser likevel en større satsing fra regjeringen. – Regjeringen kunne med småpenger blitt en regjering som satte et solid fotavtrykk etter seg når det gjelder satsning på feltet. Blant annet kunne de ha bidratt til et skikkelig løft i distriktene. Likevel er vi glade for at regjeringen fortsatt ønsker forutsigbare rammer for organisasjonene på feltet, og ser frem til samarbeid om viktige saker i 2015. Det er mye å ta fatt i, avslutter Bård Nylund.