Det skeive valget: SV

Fram til stortingsvalget 11. september, kan du lese intervju med partilederne. I dag: Audun Lysbakken, leder av SV.

Publisert

Fram til stortingsvalget mandag 11. september, kan du lese intervjuene Blikk har gjort med partilederne. I dag forteller Audun Lysbakken, leder av Sosialistisk Venstreparti, hvorfor han mener at lhbt-velgere skal stemme på hans parti.

Tekst: Jan P. Solberg.

Hvorfor skal lhbt-velgerne stemme på ditt parti?

Jeg er stolt over at SV har vært pådriver i kampene som har fått oss dit vi er i dag.

Lhbt-personer har oppnådd mange av de samme juridiske rettighetene som landets øvrige borgere. Er kampen over?

Nei. SV ønsker blant annet å innføre et tredje juridisk alternativ til «mann» og «kvinne», og bedre behandlingstilbudet for transpersoner og øke satsingen på lhbt innen skole og helse.

Hva må gjøres for få slutt på «jævla homo» som et av de mest brukte skjellsordene i skolen?

Her har lærere, foresatte og medelever en viktig rolle i å konfrontere elever og hverandre når skjellsord som «homo» blir brukt. Da må de ha verktøy og kompetanse, og derfor vil vi øke støtten til lhbt-organisasjoner og kampanjer som jobber med dette, og stille strengere krav til forebygging av mobbing og trakassering basert på seksuell orientering og kjønnsuttrykk. Og så trenger vi flere homoeventyr i barnehagen.

Hva må gjøres for få slutt på at én av fire menn synes homofile menn er frastøtende, og at én av seks menn ville flyttet seg vekk fra en homofil på bussen? (ifølge en undersøkelse fra 2013).

Dette viser at kampen ikke bare handler om juridiske rettigheter, men om holdninger. Vi har alle et ansvar for å si imot hatefulle ytringer og bekjempe diskriminering, og SV vil øke innsatsen mot hatkriminalitet og styrke diskrimineringsvernet.

Hvorfor får så få homofile asylsøkere opphold i Norge? (I 2015 fikk 45 av 68 skeive asylsøkere avslag. UDI fører ikke statistikk over seksuell orientering som søkegrunnlag. Tallene er basert på manuelle rapporter fra førstegangssamtaler.)

Det er et problem at myndighetene ikke tar nok hensyn til det store mangfoldet som finnes, og baserer en vurdering av troverdighet på en overfladisk forståelse av hvordan lhbt-personer «er». I vurderingen av om de risikerer forfølgelse i sitt hjemland må det tas hensyn til den reelle risikosituasjonen, og ikke bare om landets diskriminerende straffelover håndheves eller ikke.

Hva mener ditt parti om «det tredje» kjønn» som juridisk alternativ til «mann» og «kvinne»?

SV mener at alle skal ha frihet til å leve ut sin identitet og ha identitetspapirer som reflekterer det. Derfor vil SV innføre et tredje juridisk kjønn i Norge.

Ekstra: Hvor tidlig bør barn få undervisning i seksuell orientering og kjønnsuttrykk?

Barn bør gjøres kjent med mangfoldet som finnes blant oss mennesker allerede fra barnehagen. Seksualundervisningen gjennom hele skoleløpet må reflektere dette mangfoldet slik at alle barn kan vokse opp med trygghet og frihet til å ta sine egne valg.

Hvordan har SV synliggjort at lhbt-spørsmål bør være en del av Norges utenrikspolitikk?

Da SV satt i regjering sørget vi for å støtte til lokale organisasjoner som jobber med lhbt og seksuelle rettigheter og utarbeidet en veileder for utenriksstasjonenes arbeid med lhbt. Norge må være et land som tør å si fra, når andre tier.