Dette sa homoministeren

Publisert

Før valget ble Barne-, liksetillings- og inkluderingsminister Solveig Horne intervjuet av Blikk Nett om lhbt-politikk og rettigheter. Dette svarte Solveig Horne.

Vil Frp øke eller kutte støtten til lhbt-organisasjoner i Norge?

Vi har kuttet støtten i det nåværende budsjettet, og vi vil fortsette denne linjen. Vi mener at det er diskriminering i seg selv å ha egne støtteordninger. Det finnes regelverk som ivaretar homofile og lesbiskes rettigheter på lik linje med andre grupper i samfunnet. Diskrimineringsloven opprettholder rettighetene, og vi trenger ikke egne organisasjoner for å ivareta denne gruppas rettigheter.

Hva vil Frp gjøre for at homofile skal få gifte seg i kirken?

Det må være opp til kirken selv om de ønsker å vie homofile og lesbiske.

Hva vil Frp gjøre med lhbt-mobbing i skolen?

Vi har ikke noen tiltak for denne gruppa, men mot mobbing generelt. Frp har fremmet flere forslag i Stortinget om bedre informasjonstiltak om forebygging og håndtering av mobbesituasjoner på skolen.

Hva vil Frp gjøre for å bedre situasjonen for transpersoner?

Transpersoner må inn under pasientlovgivningen. Det er der de hører hjemme. Vi har gitt Harry Benjamin ressurssenter støtte i budsjettet, men transpersoner må først og fremst inn under Helsedepartementet slik at de blir rett plassert.

Hvordan vil Frp stoppe hivsmitten blant menn som har sex med menn?

Gjennom kampanjer som oppfordrer til å bruke beskyttelse. Straffelovens paragraf 155 står slik den er i dag.

78 land i verden straffer homofili med fengsel, bøter eller arbeidsstraff. Hvordan vil Frp jobbe for å stoppe dette?

Vi må jobbe internasjonalt i de organene det passer seg for å vise at dette er diskriminering vi tar avstand fra.

Hva vil Frp gjøre for å støtte lhbt-kampen i Russland i forkant av vinter-OL?

Vi må jobbe internasjonalt i samarbeid med idrettsorganisasjonene for å vise at vi tar avstand fra dette. Om ikke det virker, må vi se på andre tiltak, men hvilke er for tidlig å si. Vi har ikke tatt stilling til en eventuell boikott.

Hva mener Frp om surrogati?

Vi er imot surrogati. Vi mener at dette er kjøp og salg av barn, og utnyttelse av fattige i andre land. Folk som ikke kan få barn, kan finne andre måter enn surrogati. Det ikke er aktuelt å åpne for surrogati i Norge, og metoden reiser en rekke etiske spørsmål. Holdningen til metoden må imidlertid ikke gå utover barna. Det er viktig at barn som er født ved surrogati av norske foreldre får juridisk tilknytning til sine faktiske foreldre og statsborgerskap.