Dialog fremfor boikott

Publisert

Skeiv Verden gikk i dag hardt ut mot Regnbuedagene i Bergen og debatten «Homofili og Islam - Frykt for hverandre?» som arrangeres i begynnelsen av juni. Daniel Mekki, leder i LLH Bergen og Hordaland, svarer på kritikken. Skeiv Verden-medlem Rizgar etterlyste skeive muslimer i panelet og oppfordret til boikott av Regnbuedagene og arrangør LLH Bergen og Hordaland. Daniel Mekki tar innspillet fra Skeiv Verden på alvor, men mener en boikottaksjon vil kunne være til hinder for konstruktiv dialog. Forslaget til boikott av hele lokallaget har han vanskelig for å ta alvorlig. At debatten kom skeivt ut fra starten er han enig i.– På det tidspunktet da debatten ble lansert på Facebook var vi i dialog med en rekke forskjellige aktører og har ventet på svar fra tre representanter fra det muslimske miljøet. Vi burde ikke ha annonsert debatten før hele panelet var på plass, så det var en glipp og det beklager vi, sier Mekki til Blikk Nett. Skeiv Verden har ikke tro på en fruktbar debatt, mens Daniel Mekki mener det bygger på en misforståelse av innholdet.– Med hensyn til debatten så må jeg klargjøre litt hva som er hensikten. Slik debatten omtales nå så virker det som om noen har misforstått og tror det er en debatt om levekårene for homofile muslimer i Norge. Det er det ikke. Vi skal ha en politisk debatt som handler om strømninger i Europa og vi ønsker å se på hvorfor flere og flere homofile trekkes mot den ytterste høyresiden og partier de tradisjonelt ikke har stemt på, sier Mekki og svarer samtidig på kritikken rundt Frps Christian Tybring-Gjeddes deltakelse. – Tybring-Gjedde har uttalt seg mye i media om Islam, hvilket gjør han til en aktuell samfunnsdebattant – uavhengig av hva man måtte mene om holdningene hans. For å få et bredt bilde på situasjonen i Europa i dag er det derfor viktig å ha Tybring-Gjedde i panelet – og SVs Audun Lysbakken som en motvekt. Vi må erkjenne at det er en økende grad av homofobi i en rekke muslimske miljøer, men samtidig sette fokus på den økende islamofobien i lhbt-miljøet. Panelet skal debattere hva som er årsaken til at dette skjer.

En offentlig debatt

At LLH Bergen og Hordaland skulle ha et problematisk forhold til Skeiv Verden avviser Mekki.– Vi har invitert Skeiv Verden til en rekke arrangement og blant annet gitt dem reisestøtte og losji for at de skulle kunne delta på arrangementer i Bergen. Vi synes Skeiv Verden gjør viktig arbeid, og ønsker også en aktiv gruppe her i Bergen. Derfor oppleves det som litt urettferdig når Skeiv Verden påstår at LLH Bergen og Hordaland og Regnbuedagene ikke ønsker å samarbeide med dem. Han mener oppfordringen til boikott av Regnbuedagene er drøy kost.– LLH har bedt om møte med Skeiv Verden ved flere anledninger og jeg har hatt dialog med lederen og andre tillitsvalgte, samt medlemmer – men jeg opplever at Skeiv Verden ikke er interessert. Det er synd. Skal vi få til ting sammen, så må vi snakke sammen. I stedet så går man front mot front i media, sier han og etterlyser dialog. – Dialog er den beste måten å komme nærmere hverandre på. Hadde Skeiv Verden tatt kontakt, så kunne vi fortalt dem mer om rammene for debatten, samt forklart hvorfor det ikke var en homofil muslim i panelet. I tillegg kunne de sikkert gitt oss viktig input som gjør debatten bedre. – Men dere kunne også tatt en telefon til Skeiv Verden, i stedet for å invitere Islamsk Råd Norge?– Vi ønsker et bredt panel i denne debatten. Vi vil ikke ha et panel hvor alle er tilnærmet enige slik som panelet på rasismedebatten på Pride House under EuroPride i Oslo i fjor. Da opplever vi at man verken når viktige målgrupper eller belyser de forskjellige syn i debatten i tilstrekkelig grad, sier han og mener at panelet på debatten om homofili og Islam sånn sett bryter tradisjonen i lhbt-sammenheng. – Helt klart. Det at det sitter noen i panelet som mener noe som andre er sterkt uenig i gir oss en levende og spennende debatt. Akkurat slik en debatt skal være. Her skal begge sider få komme til orde – og på den måten håper jeg at vi når ut til et større publikum. Vi har ingen interesse av å arrangere en intern debatt, men snarere en debatt som vil engasjere offentligheten, og det mener jeg vi har oppnådd allerede.

Skeiv Verden er velkommen

Til tross for oppfordring om boikott ønsker Daniel Mekki at Skeiv Verden deltar på Regnbuedagene i begynnelsen av juni.– Kom på debatten! Det er en åpen debatt hvor alle kan delta, ikke bare panelet, og vi vil gjerne høre innspill fra Skeiv Verden. I tillegg ønsker jeg Skeiv Verden velkommen til Bergen slik at vi kan ha et møte og en fruktbar dialog slik at vi sammen kan se på hvordan LLH Bergen og Hordaland kan bli flinkere i vårt arbeid, hvordan Skeiv Verden kan nå bedre frem med sine budskap og hvordan vi sammen kan jobbe på en fornuftig og produktiv måte fremover. Vi må gjøre frontene mindre steile. I tillegg til panelet som består av Hege Storhaug, fra Human Rights Service, Christian Tybring-Gjedde, fra Frp, Audun Lysbakken, SV-leder, Bård Nylund, LLH-leder, Martine Aurdal, journalist i Dagbladet, og Yousef Bartho Assidiq, fra Minotenk, har Daniel Mekki ytterligere en deltaker i debatten.– Jeg har en nyhet som bør glede både Skeiv Verden og andre, og det er at Regnbuedagene og LLH Bergen og Hordaland har invitert en skeiv muslim til å innlede før debatten – og han har takket ja.

Powered by Labrador CMS