Diskrimineringsvern for alle!

Publisert

Skeiv Ungdom, Ung BDSM og aktivister brukte 1. mai-toget til å fokusere på mangler ved diskrimineringsloven. Skeiv Ungdom og gruppa Ung BDSM gikk i 1. mai-tog i Oslo i dag for retten til å være fri for diskriminering på arbeidsplassen. BDSMere og fetisjister nektes diskrimineringsvern i dagens lovverk og er derfor utsatte grupper På sitt landsmøte tidligere denne måneden vedtok Skeiv Ungdom en resolusjon hvor organisasjonen krever at en ny diskrimineringslov inkluderer diskriminering av personer som har BDSM og fetisjisme som en del av sin praksis og/eller identitet. LLH, Revise F65 og SMil Norge har i brevs form og i møte med Barne-, liksetillings- og inkluderingsdepartementet flere ganger dokumentert behovet for diskrimineringsvern på grunnlag av fetisj- og bdsm-orientering og har bedt om at dette inkluderes i ny diskrimineringslov. Diskrimineringsloven som trådde i kraft i 2014 er et av Norges viktigste tiltak for å forebygge og bekjempe diskriminering. Men BDSMere og fetisjister ble utelatt av loven. LLH, Skeiv Ungdom og femten organisasjoner fra bdsm-miljøene står nå samlet for at BDSMere og fetisjister skal omfattes i diskrimineringsloven. Skeiv Ungdom krever også at aktivitets- og rapporteringsplikten opprettholdes med like sterk eller sterkere ordlyd enn i dag. At offentlige institusjoner og helseforetak gjennomgår retningslinjer og rutiner og identifiserer hvilke tiltak som iverksettes for å sikre likestilling og frihet fra diskriminering for alle som jobber i og oppsøker institusjonene. At myndighetene gjennomfører interseksjonelle og normkritiske opplysningskampanjer med mål om å synliggjøre loven og oppfordre til aktiv bruk av denne for å forebygge diskriminering. Samt at unntaket i diskrimineringslovgivningen for tros- og livssynsamfunn, knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, fjernes. Les Revise F65 sin rapport om hvorfor BDSMere og fetisjister trenger diskrimineringsvern: Revise F65

Faktaboks

:Sadomasochisme/BDSM er en seksuell legning som innebærer tiltrekning av dominans og/eller underkastelse. I dette ligger det muligheter for en mengde variasjoner, som spenner fra lett ris på rumpa, binding og kommandering til «sterkere» sex-leker. Grensene settes av den enkelte.

Kilde: SMil Norge
Posted by BLIKK on 1. mai 2015