Dokumenterer skeive liv

Publisert

Nå åpner to av norgeshistoriens største dokmentasjons- og forskningsprosjekt om levekår blant lesbiske, homofile og bifile. I forskningsprosjektet «Lhb-levekår anno 2012» kartkegger et forskerteam fra Uni helse i Bergen, under ledelse av Norman Anderssen, levekår blant lesbiske kvinner, homofile menn, og bifile kvinner og menn i Norge. «Skeive historier» er et delprosjekt han leder sammen med Tone Hellesund. Her inviteres alle til å skrive om sitt eget liv på en åpen hjemmeside. På den måten vil teamet dokumentere hvordan skeive liv leves i Norge i dag og bakover så langt folk husker.– Skeive historier har et vidt fokus, og vi er spente på om mange vil svare og skrive om sitt eget liv som skeiv. I undersøkelsen «I skapet anno 2012», som vi gjennomførte tidligere i år, var det mange som svarte. Vi er takknemlige for at folk vil hjelpe oss til å forstå levekårene blant lhb-personer i Norge i dag.

– Hva hvis noen tenker at deres historie er ikke spennende nok?

– Vi mener heller tvert i mot. Dette er en dokumentasjon på små og store erfaringer. Alle har erfaringer som er knyttet til tid, sted og personer. Mange husker tilbake for 30 år siden, mens andre ikke levde da. Dette er en anledning til få et tidsbilde nå, sier Norman Anderssen til Blikk Nett. Historiene vil ligge åpent på nettet slik kan de som ønsker det, lese hva andre har skrevet. Det er et krav at folk må sende inn historiene anonymt.– Vi håper dette vil stimulere til at flere skriver. Vi vil vise denne dokumentasjonen. Dette skal ikke være en lukket verden, for vi vet at folk har ulike erfaringer med å leve skeive liv. Vi ønsker å fange opp erfaringer som er nære andre mennesker.

– Hvorfor er dette viktig?

– Vi har gode grunner til å tro at mange levekår i vid forstand er gode, men vi antar at forskjeller kommer fram når vi ser mange under ett. For eksempel at forskjeller mellom lhb-personer og andre vil variere ut i fra alder.

Landsdekkene

Mandag starter også undersøkelsen «Levekår og seksuell orientering. Dette er en landsdekkende web-basert spørreundersøkelse som sammenlikner levekår blant lhb-personer og heterofile personer. Spørreskjemaet omfatter spørsmål om arbeid, økonomi, boforhold, helse, helsetjenester, trivsel, velvære og helsevaner. Samt forhold knyttet til seksuell orientering, arbeidsplassen, trusler og vold, familie, venner, sosial kontakt, fritid, organisasjonsliv og nettverk.– Her får heteroer og lhb-personer en god del like spørsmål, men lhb-gruppa får noen som for eksempel omhandler åpenhet på arbeidsplassen. Senere vil vi også kartlegge holdninger til lhb-personer. Levekår blant lhb-personer handler ikke minst om hvilke forhold lhb-personer til enhver tid lever i. Blant annet hvordan det sosiale klimaet er. Derfor vil vi også gjennomføre en undersøkelse om folks holdninger til lhbt-personer. Her her vil også holdninger til transpersoner inngå. Begge prosjektene er del av hovedprosjektet «Lhb-levekår anno 2012». Dette består av seks delprosjekter. Kunnskapsoversikt om levekår, kunnskapsoversikt over holdninger til lhbt-personer, levekår og seksuell orientering, «I skapet anno 2012» og «Skeive historier». Den samlede rapporten skal være klar sommeren neste år. 5. november åpnes «Skeive historier» og «Levekår og seksuell orientering».Se nettsiden lhb2012.no.