Godt over 150 elevrådsrepresentanter for 9. og 10. klassetrinn fra skoler i Stavanger var samlet til ungdomskonferansen «Eg e den eg e!» i Folkets Hus fredag 7. september.
Ungdomskonferansen «Eg e den eg e!» er en årlig konferanse i regi av Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland, Skeiv Ungdom Rogaland og Stavanger på skeivå.

I år er det tredje gang ungdomskonferansen arrangeres og bystyret i Stavanger kommune vedtok i 2011 at kommunen årlig skal samle elevrådene, kontaktlærerne og helsesøstrene i ungdomsskolen for å følge opp kommunens handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, lesbiske og transpersoner i kommunen.

En viktig del av konferansen er LLH Rogalands egne informanter som har lang erfaring med skolebesøk. Informasjonsgruppa besøker jevnlig skoleklasser, fritidsklubber, konfirmasjonsgrupper og andre som henvender seg til LLH-Rogaland, og etterspørselen er stor.
– Vi får mange invitasjoner, alt for mange. Vi følger opp så godt vi kan. Det går mange timer med til informasjonsarbeid, sier Magnus Nordbø og Werner Rasmussen i LLH Rogaland til Blikk Nett.

Rogaland blir ofte omtalt som en mørk del av bibelbeltet, noe Arnfinn Nordbø vet mye om.
Nordbø skrev boka «Bedre død enn homofil?» i 2009 om alt som skjedde etter at han fortalte venner og familie at han er homofil. Med bakgrunn fra Norsk Luthersk Misjonssamband opplevde han at både venner og familie, som ser på homofili som en stor synd, tok avstand fra han.

Men informasjonsgruppa til LLH Rogaland mener det er farlig å skape en myte om at Rogaland bare består av bedehus.
– LLH Rogaland er et av de største lokallagene i landet og Stavanger på Skeivå er det nest største pridearrangementet i Norge. Vi har også to skeive utesteder i Stavanger, så bildet er mer nyansert. Det er en veldig internasjonal region med tanke på oljevirksomheten og Nato-basen – så jeg oppfatter Rogaland og spesielt Stavanger som en åpen by, sier …

– Men det er klart det er vanskeligere å være åpen i distriktene, sier Werner.

Elevene informasjonsgruppa møtte på Folkets Hus under ungdomskonferansen er ikke gjennomsnittet av skoleungdom.
– På konferansen er det tillitsvalgte og elevrådsrepresentanter, og sånn sett ressurssterk ungdom. Nå skal de tilbake til sine respektive skoler og jobbe videre med den informasjonen de får på konferansen, sier …

Selv er de begge overrasket over ungdommene de møter på informasjonsoppdrag på skoler i distriktet.
– Jeg var vel forberedt på at det skulle bli mye fnising og tull. Men tvert i mot så stiller de seriøse spørsmål, er godt forberedt og er godt innført i ulike begreper. Da kjenner jeg at jeg blir stolt av ungdommen, sier Rasmussen

– Men vi trenger så absolutt bedre finansiering for å følge opp informasjonsarbeidet. Det holder ikke bare med fine ord og handlingsplaner, sier Nordbø.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har satt mobbing i skolen øverst på dagsorden. Men noe konkret om lhbt glimrer med sitt fravær enn så lenge.

I Utdanningsdirektoratets nye brosjyre «Elevenes skolemiljø – kapittel 9a i opplæringsloven» blir det slått fast at «alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring».

Rasisme er fremhevet i paragrafen om skolens psykososiale miljø. Det er også diskriminering. Beskrivelsen av diskriminering er som følger:
«at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse (nasjonal eller etnisk). Lhbt-er ikke å finne.

– Det viser at det er mange fine ord. Men det burde virkelig stått seksuell legning eller orientering også, så dette må vi se nærmere på, sier Magnus Nordbø.