Bjørn Eidsvåg ble «eitrandes» over at Per Arne Dahl sier nei til at homofile skal få gifte seg i kirken, og mener biskopen i Tunsberg går «baklengs inn i fremtida».

Eidsvåg mener det burde vært mulig å stemme ut biskoper med slike holdninger under kirkevalget.
På sin offisielle facebookside skriver Eidsvåg:
«Jeg er av den oppfatning at dersom kirken ikke klarer å være i front på å skjerpe vår humanitet og å spisse vår empati, har den mistet sin relevans. I vår del av verden har den i lang tid vært bakpå i dette arbeidet, men i andre deler av verden har den vært i førersetet. Dersom Jesusbevegelsen – kirken, skal ha betydning må den holde høyt: raushet, nåde, rettferdighet og kjærlighet og den må ikke i frykt for moderne utfordringer, lene seg på gamle skrifter, de har ikke lenger noen betydning og det vet vi.» 

Siste skanse
Bakgrunnen for Eidsvågs engasjement er at Biskopen i Tunsberg nå sier at han er imot homofilt ekteskap i kirken, etter å ha vært vag og stilltiende om temaet inntil nå.
Eidsvåg skriver videre: «Historien har vist oss at vi leser like mye inn i en tekst som ut av den, – i mellomkrigstiden klarte noen av de fremste dalevende teologer å gjøre Jesus til en ikkejødisk, arisk nazihelt. Tror vi på en skapende og levende kraft, må vi hente inspirasjonen der vi ser at rettferdighetskreftene er i sving. De er ikke i sving i kampen for at homofile og lesbiske ikke skal få gifte seg i kirken, der råder feighet og unnfallenhet, etter mitt syn. Spørsmålet er ikke hvor skrifttro vi er, spørsmålet er om vi ser tidlig nok hvem som undertrykkes og diskrimineres og våger å kjempe deres sak. Derfor er jeg i dag eitrandes for at nok en biskop går baklengs inn i framtida under påskudd av å være tro mot kirken. Bullshit! Ved kirkevalget i høst skulle det ha vært mulig å stemme ut biskopene som representerer de kalkede graver.», skriver den kjente rockepresten på sin offisielle facebookside.

Tusenvis av «likes»
Det er tydelig at saken engasjerer. Eidsvåg la ut statusen på Facebook mandag kveld. I løpet av 19 timer har den blitt delt 2250 ganger og fått over 18030 likes. I kommentarfeltet er det både folk som er enige og uenige med ham. 

Endelig tydelig
Aftenposten spurte alle biskopene om deres syn på homofilt ekteskap i november i fjor. Den eneste biskopen som ikke ønsket å gi et klart svar på dette, var den nyutnevnte biskopen i Tunsberg, Per Arne Dahl. Nå har Dahl svart Tønsbergs Blad at han er imot at kirken skal vie likekjønnede, noe mange har ventet på at biskopen skal ta stilling til og svare tydelig på.
«Det er ikke noe nytt at jeg står for det klassiske synet på ekteskapet som et forhold mellom kvinne og mann. Dette uttrykte jeg tydelig i valgprosessen fram mot bispeutnevnelsen i Tunsberg. Følgelig går jeg ikke inn for at kirken skal vie likekjønnede, men jeg ønsker å bidra til en verdig og forutsigbar forbønnshandling, for likekjønnede som er borgerlig viet etter norsk lov og som ønsker å bli bedt for i kirken. For meg er også tidligere vedtak på Kirkemøtet avgjørende: For det første, at vi må respektere at vi i kirken har to syn i dette spørsmålet. For det andre, at dette spørsmålet ikke skal være kirkesplittende.», skriver Dahl til Tønsbergs Blad.

Viktig å stemme
At biskopen sier nei til å vie homofile, får også Åpen folkekirke til å reagere. På sin facebookside  oppfordrer Åpen folkekirke folk til å bruke stemmeretten sin ved kirkevalget til høsten. 
«Trist at biskop i Tunsberg Per Arne Dahl sier nei til at likekjønnede par skal få gifte seg i kirken, han inntar en mellomposisjon og ønsker å tilby en forbønnshandling for borgerlig inngått ekteskap. Åpen folkekirke mener det er på høy tid at kirken gir full anerkjennelse og likebehandling av homofile par sin kjærlighet og ønske om å leve i forpliktende samliv. Biskopen mener kirken ikke må bevege seg for raskt, men ser vi på Den norske kirkes historie så har vi vært langsomme nok. Derfor er det viktig å stemme Åpen folkekirke ved Kirkevalget i september!», skriver Åpen folkekirke. 

Eidsvåg overrasket
Det voldsomme engasjementet på Facebook etter Bjørn Eidsvågs post på Facebook overrasket Eidsvåg. Nå lover han ytterligere engasjement og røper at han jobber med et teater/musikal-prosjekt om teologi og kjærlighet. «Du verden for et engasjement mitt forrige innlegg skapte. Det er gøy at det er så stor interesse rundt dette temaet,» skriver Bjørn Eidsvåg på sin offisielle facebookside.

Kirke for alle
Tirsdag skriver Åpen folkekirke på Facebook: «Det siste døgnet har det vært stort engasjement om biskop Per Arne Dahl sitt nei til likekjønnet ekteskap. I Den norske kirke er det Kirkemøtet som bestemmer om homofile og lesbiske par skal få gifte seg. Åpen folkekirke jobber for å få flertall i Kirkemøtet og håper du vil være med å sikre dette! I disse dager mottar alle medlemmer i Den norske kirke stemmeseddel til Kirkevalget. Ved å bruke din stemme på Åpen folkekirke er du med å sikre en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle!» 

KIRKEVALGET
■ Kirkevalget er 13. og 14. september, samtidig med valg til fylkesting og kommunestyrer.
■ I ni av elleve bispedømmer kan du velge mellom to lister: listen fra bispedømmets nominasjonskomité og den alternative listen fra Åpen folkekirke.
■ Det skal velges representanter til landets 1235 menighetsråd og til 11 bispedømmeråd, som til sammen utgjør Kirkemøtet i Den norske kirke.
■ Kirkemøtet er det øverste organet for Den norske kirke, og legger premissene for all kirkelig aktivitet.

ÅPEN FOLKEKIRKE
Etter at Kirkemøtet sa nei til en ekteskapsliturgi for homofile våren 2014, dannet prest og tidligere generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla J. Stålsett organisasjonen Åpen folkekirke. Åpen folkekirke stiller med alternativ liste i ni av Norges elleve bispedømmer ved kirkevalget til høsten. De har ikke egne lister i Stavanger og Bjørgvin bispedømmer, men anbefaler å kumulere enkeltkandidater på nominasjonskomiteens liste.

Her er kandidatene: http://apenfolkekirke.org/kandidater/

Åpen folkekirke: https://www.facebook.com/apenfolkekirke