Eirik Rise ny leder i Skeiv Ungdom

Publisert

På Skeiv Ungdoms landsmøte sist helg takket Line Halvorsrud av som leder og overlot vervet til Eirik Rise. Line Halvorsrud hadde i forkant varslet at han skulle gi leder-stafettpinnen videre. I løpet av de to årene Line har vært leder har Skeiv Ungdom opplevd en eventyrlig vekst med en dobling i antall medlemmer. Organisasjonen har også jobbet med et mangfold av saker, og har blant annet vært med på å sette transpolitikk på dagsorden. Line har spesielt bidratt til dette arbeidet, herunder som medlem av ekspertgruppen som for noen uker siden kom med sin rapport, «Rett til Rett Kjønn». I sin takketale rettet Eirik en stor takk til Line for arbeidet han har gjort for organisasjonen. Videre minnet Eirik Landsmøtet om at Skeiv Ungdom ikke kan gi seg nå men må kjempe videre.– Å si at kampen er vunnet er å gå oss bort i privilegiene våre. Det er en tegneserie som viser L, H, B og T nede i en grøft. L’en og H’en har fått et tau slengt ned til seg og er på vei ut av grøfta, B’en er på vei etter men T’en sitter igjen. Det er ikke over før hele alfabetet er med, sa Eirik til stående applaus fra salen. Etter et landsmøte med gode debatter og flere sterke øyeblikk, inkludert en rørende hilsningstale fra Hanne Marie Pedersen Eriksen, delte Eirik også hvor stolt han er av å få mulighet til å lede organisasjonen videre.– Et kjønnsnormativt ordtak sier ekte menn gråter ikke. Jeg vet ikke hva ekte menn gjør, men ekte mennesker gråter, sa Eirik som delte at han hadde blitt rørt til tårer av de engasjerte innleggene og modige debattantene. – Takk for tilliten alle sammen, fortsatte Eirik. Ufattelig stolt og takknemlig for å være valgt til leder i det som Likestillingsombudet Sunniva Ørstavik kaller en av Norges viktigste organisasjoner i kampen mot diskriminering. Dere gjør denne organisasjonen viktig. Jeg har allerede lært masse av å være og jobbe sammen med dere, og jeg tar med meg lærdommen videre inn i det nye landsmøteåret. Eirik gleder seg til å ta fatt på stillingen over sommeren. Blant de mange sakene han ser fram til å jobbe med er å sikre et godt behandlingstilbud for unge transpersoner, å videreutvikle og aktivt jobbe med en interseksjonell tilnærming, herunder å styrke inkludering av skeive ungdommer med ulik etnisk bakgrunn og skeive ungdommer med nedsatt funksjonsevne. Eirik er også opptatt av at skeive skal få gifte seg i kirken og poengterer at vi må følge med på kirkevalget til høsten. Eirik har også et sterk engasjement for organisasjonsbygging og mener vekst i medlemmer og lokallag betyr at vi trenger flere møteplasser hvor lokallagene kan dele erfaringer og bygge kunnskap. Frivillige og tillitsvalgte som grunnsteinen i organisasjonen og det er viktig at disse får all den støtte de trenger. Eirik vil sikre årlige lokallagskonferanser, samt en helhetlig skoleringsplan og fortsatt god oppfølging. For Eirik er et reelt tilbud for skeive ungdommer i alle Norges fylker er et selvfølgelig mål som Skeiv Ungdom fortsatt må strekke seg etter.

De øvrige medlemmene av det nyvalgte sentralstyret er:

• Politisk nestleder: Reidar Jessen (23)• Organisatorisk nestleder: Cecilie Marianne Andersen (23)• Økonomiansvarlig: Vemund Kulleseid Nilsen (23)• Sentralstyremedlem: Olav Persson Ranes (25)• Sentralstyremedlem: Marte Johanne Lie Bjerke (25)• Sentralstyremedlem: Veronika Brokke Olsen (27)• 1. vara: Åge Winje Brustad (25)• 2. vara: Ida Tønnesen (24)• 3. vara: Oskar Eikeseth (17)