– Eksisterer kvinner overhodet for ledelsen i FRI?

– Leder i FRI, Ingvild Endestad kommer i sin kronikk den 9. august med en rekke påstander og usannheter som må imøtegås, skriver Kari Jaquesson i dette tilsvaret.

Publisert

– Leder i FRI, Ingvild Endestad kommer i sin kronikk den 9. august med en rekke påstander og usannheter som må imøtegås, skriver Kari Jaquesson i dette tilsvaret.

Endestad påstår at performancekunstner Tonje Gjevjon og undertegnede står i spissen for en ”konspirasjon” i kronikken «Når debatten blir farlig». Hun lar dog være å beskrive hva denne ”konspirasjonen” skal bestå av og overlater dette til hver enkelt lesers fantasi. Hun forsøker også fremstille enhver som har motforestillinger mot konseptet ”selvidentifisering” som onde og bruker retorikk verdig en sektleder med uttrykk som ”mørke krefter” og påstander om at debatt er ”farlig”. Det er ikke lov å stille spørsmål til transdoktrinen, da er man ”hatefull”. Denne form for totalitarisme gagner ingen.

Endestad skriver om Gjevjon og meg: ”Begge påberoper seg definisjonsmakt over hva det vil si å være kvinne og feminist.”

For dem som måtte lure er min definisjon av ”kvinne ”et voksent menneske av hunnkjønn med XX kromosom. Dette står man selvsagt fritt til å argumentere mot, men det må skje uten bruk av løgner eller trusler.

Konsekvenser av ny lov

Jeg har videre problematisert konkrete og tenkte konsekvenser av den relativt nye loven som lar mennesker selv bestemme hvilket kjønn juridisk sett skal identifiseres som. Spesielt for kvinner kan det by på ulemper at mennesker utstyrt med mannlige genitalia og uten noen erfaring i pike- og kvinneliv skal kunne både ha tilgang til kvinners intime rom, kvinners fasiliteter og kunne ta plasser i styrer, domstoler, på arbeidsplasser avsatt til kvinner for å sikre representasjon av egenerfaring i å være født som, og sosialisert som pike og kvinne, ha kvinnelig anatomi, fysiologi og endokrinologi, kvinnesykdommer og -lidelser, menstruasjon, svangerskap, fødsel, barsel, amming, abort, oppvekstvilkår og historie.

Loven spør ikke om den som skifter juridisk kjønn er transperson.

Om en skal vurdere ut fra oppfinnsomheten til menn som forgriper seg på piker og kvinner har vi god grunn til å vurdere muligheten for at slike kan endre kjønn på papiret for å sikre seg adkomst til piker og kvinners adskilte rom. Jeg sier ikke at transpersoner gjør dette. Dessuten, hvordan skal en kvinne vite om det er en vanlig mann eller en mann som mener seg kvinne som står der naken? Dette er en umulig øvelse.

Endestad forsøker seg på en sammenligning mellom det å avvise at en mann kan ”bli” en kvinne, som det å avvise at en innvandrer eller en person med annen etnisk opprinnelse kan bli norsk. Sammenligningen holder ikke vann. En multietnisk eller ikke-etnisk norsk person vet godt at de er koreaner, algerier eller gambier selv om de har papir på at de er norske statsborgere. Å være norsk er ikke knyttet til biologi, det er ingen biologi å fornekte i det å kalle seg ”norsk”.

Usannhet fra lederen av FRI

Jeg brukte beklageligvis en faksimile av bilder fra en åpen Facebookprofil av en mann som jeg hadde, via hans egne meningsinnlegg og et intervju i Romerikes Blad fått inntrykk av definerte seg som kvinne, men som så ut som en typisk mann.

Bildet ble kun brukt som illustrasjon, jeg navnga ikke personen. Jeg kommenterte ikke utseende eller noe annet, jeg skrev at ”dette var en av dem, en mann som vil være kvinne” som svar til en som ikke kunne tro at det gikk at for en mannskropp å være definert som kvinne.

Først da avbildet person selv la inn en kommentar i tråden ble han identifisert, altså av seg selv. Jeg beklaget at jeg hadde brukt bildet og slettet det umiddelbart. Dette ble også gjort kjent da personen stilte opp i et intervju på Nettavisen og jeg ble bedt om å kommentere. Hadde vedkommende heller sendt meg en melding om saken ville bildene blitt slettet og han hadde ikke blitt identifisert. Det var han selv som søkte offentligheten.

Det ble altså raskt gjort rede for at personen ikke ble navngitt av meg. Likevel kommer Endestad med påstanden om at ”Jaquesson går så langt at hun deler private bilder med fullt navn, og mer enn antyder at vedkommende er en pervers overgriper”.

Den samme løgnen ble gjentatt av leder i FRI Rogaland, Benjamin Aarsland Erikstad i Dagsavisen Rogaland.

Jeg har aldri omtalt transpersoner som mulige overgripere, så denne koblingen er en ren fabrikasjon. Det jeg har uttalt meg om er at kvinners utsatte situasjon har gjort at vi har kjønnsdelte fasiliteter, det være seg dusjer eller fengsler. Å underslå kvinners behov for å kunne slippe samvær med menn, enten påkledd eller nakne, er å underkjenne og fornekte kvinners opplevelser historisk og i samtiden. En må være temmelig historieløs eller likegyldig til kvinners behov for egne rom om en ikke anerkjenner at realiteten tilsier at dette må fortsette. Dette er også lesbiske kvinners behov og rettigheter, altså personer FRI også skal ivareta interessene til. Det er vanskelig å få øye på at så skjer.

Inntrykket er at FRI setter menn og transkvinners behov og rettigheter foran kvinners behov og rettigheter.

Gjensidig respekt

FRI påberoper seg å skulle ivareta interessene til LHBTQI+ befolkningen. Det bør innbefatte en harmonisk sameksistens med majoritetsbefolkningen og være bygget på toveis respekt, ikke slik bulldoserfremferd krydret med usannheter som enkelte transaktivister, inkludert lederen av FRI presterer.

Kari Jaquesson