Hans Kristian Thorbjørnsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.
Hans Kristian Thorbjørnsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

En foregangsplan i Haugesund

– Veldig gledelig med så stort engasjement og bredt flertall for en så offensiv handlingsplan.

Publisert

Bystyret i Haugesund vedtok forrige uke en handlingsplan for å forebygge diskriminering og fordommer mot homofile, lesbiske og transpersoner.

– Veldig gledelig med så stort engasjement og bredt flertall for en så offensiv handlingsplan, sier bystyremedlem og leder i Åpne Høyre, Helge Ytterøy L’orange.

Handlingsplanen kom i stand etter en utfordring ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) fikk av FRI Rogaland og sin ordførerkollega Marte Eide Klovning på Utsira.

Handlingsplanen er utarbeidet av en arbeidsgruppe under rådmannen med deltagelse fra flere deler av kommunens tjenesteapparat. I tillegg har arbeidsgruppen hatt dialog med ulike foreninger og lag og hentet inn blant annet Rosa Kompetanse i FRI for å ha et godt grunnlag for handlingsplanen.

– Jeg opplever at rådmannen og hans stab har jobbet veldig godt og bredt for å sette sammen en god og effektiv handlingsplan, sier Ytterøy L’orange.

Godt forankret

Etter at rådmannen la frem sin innstilling ble handlingsplanen sendt til utvalg for oppvekst og helse og omsorg, før den gikk til formannskap og i bystyret.

– Jeg var spent på engasjementet saken ville skape i bystyret. Både innad i Høyre og i de andre partiene opplever jeg at mine medrepresentanter har satt seg inn i sakene og kommet med mange gode tilleggsforslag. Handlingsplanen er godt forankret og vedtatt med et bredt flertall, oppsummerer Ytterøy L’orange.

Kjønns- og familiemangfold synliggjøres

Handlingsplanen setter en høy standard for kommunens virksomheter. Blant annet har bystyret vedtatt at hele administrasjonen skal innarbeide språk, valgmuligheter og betegnelser som inkluderer kjønns- og familiemangfoldet.

– Haugesund har allerede begynt dette med å innarbeide medmor og medfar i enkelte IT-systemer. Det er en god start, og vil nå bli fulgt opp i videre arbeid, forteller Høyres bystyremedlem, og legger til at også i bildebruk og informasjonstekster skal kommunens materiale gjenspeile mangfoldet i byen.

Planen har mange gode tiltak innen området oppvekst. Blant annet har Haugesund allerede en god ungdomsundersøkelse som gjennomføres jevnlig. Den blir i fremtiden et viktig verktøy for å avdekke situasjonen for unge skeive i Haugesund.

– Ved å inkorporere spørsmål om attraksjon kan kommunen fremover blant annet avdekke mobbing og usikkerhet blant unge lhbti-personer, forteller Helge Ytterøy L’orange.

Fokus på eldreomsorg

En undersøkelse fra Sverige viser at kun 1 av 10 kommuner hadde et bevisst forhold til lhbti-kunnskap hos medarbeidere i eldreomsorgen. Handlingsplanen i Haugesund har fått innarbeidet et eget kapittel om lhbti-tiltak knyttet til eldreomsorgen.

– Vi hører ofte om eldre som kryper inn i skapet igjen. Det er utrolig trist og skal ikke være slik. Haugesund tar nå dette på alvor, og har sett på både utfordringer og forslag til tiltak på dette området, sier Åpne Høyre-lederen, og legger til at forslaget om et eget kapittel om eldreomsorg har kommet inn etter forslag fra Høyre.

Jevnlig rullering

Bystyret i Haugesund besluttet å opprette eget utvalg der de viktigste kommunale sektorer og regionale LHBTI-organisasjoner er representert for å følge opp planen.

– Utvalget rullerer planen hvert annet år, og hvert 4. år skal handlingsplanen rulleres med politisk behandling, sier Helge Ytterøy L’orang.