En historisk dag

Publisert

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken åpnet torsdag 24. november LHBT-senteret, nasjonalt kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet. Det nasjonale LHBT-senteret skal favne stort og i anledning åpningen var representanter fra homobevegelsen, interesseorganisasjoner og andre sentrale personer samlet i Nasjonalgalleriet torsdag 24. november for å ta del i den historiske begivenheten. LHBT-senteret er underlagt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og skal fungere som et kompetansesenter for kunnskap om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og oppgavene er å systematisere, forvalte og spre kunnskap om fagfeltet lhbt. Arbeidet styres av prosjektleder Hanne Grasmo, sammen med levekårs- og homoforskerne Bjørn Lescher-Nuland og Hans Wiggo Kristiansen.  

Friele og Lysbakken

Statsråd Lysbakken sto for den offisielle åpningen i Nasjonalgalleriet, og han gratulerte både sin egen regjering og homobevegelsen med dagen. Kim Friele var også tilstede for å markere den historiske begivenheten og sa til en fullsatt sal at hun følte seg som de gamle tantene sa da hun var ung: «Tenk om det hadde fantes noe slikt da jeg var ung, og tenk at jeg skulle få oppleve dette!» Kim Friele hadde ord med på veien til de som skal drive LHBT-senterets visjon fremover.– Det er ikke en advarsel, for jeg har ikke lyst å være negativ på en slik dag. Men vi vet alle hvilken verden vi lever i. Vi vet om forfølgelse av minoriteter. Vi vet om nynazistiske holdninger. Vi lever i et godt og fredelig land, men som jeg alltid har sagt: lås døra om natten. Slik at ingen kan komme og ta det vi har oppnådd. Friheten til å leve et verdig liv er ikke noe som kommer rekende på en fjøl, sa en engasjert Friele før hun kvitterte med et kinesisk ordtak.– «Historieløshet er som et tre uten rot, som en bekk uten vann». Det er ikke bare lhbt-perspektivet som må være med. Men også historie og erfaringer. Husk derfor på grupper som flyktinger og asylsøkere i dette arbeidet. Det blir ingen god verden i det øyeblikket det er behov for syndebukker, sa Friele til stor applaus.  

Uavhengig forskning

Homominister Audun Lysbakken sier til Blikk Nett at han har høye forventinger til LHBT-senteret.– Først og fremst skal det være en kunnskapsbase og et ressurssenter for myndighetene som gjør at vi kan ha et lhbt-perspektiv på alt vi driver med. Da tenker jeg ikke bare på oss som jobber spesifikt med homopolitikken, men også de som jobber med helse-, omsorgs- og utenrikspolitikk. I tillegg skal senteret være en ressurs for homobevegelsen og organisasjonene, og at det skal bidra til mer kunnskap hos befolkningen. Vi vet at det som er mest ødeleggende for fordommer er kunnskap. Derfor trenger vi et slikt senter. Det er ekstremt vanskelig å ha fordommer hvis du har kunnskap.

– Er det plass til flere bokstaver i LHBT?

– Vi skal ha et mest mulig inkluderende perspektiv, i takt med at homobevegelsen selv har fått det. Mitt mål er at vi nå skal samle hele «familien» og alle de gruppene som sloss for likestilling, for sin egen identitet og sine egne utrykk, og så må senteret fange dem opp underveis.

– Er senteret et utstillingsvindu for regjeringens egen fortreffelighet på lhbt-politikk?

– Nei ikke i det hele tatt. Senteret skal drive forskning helt uavhengig av regjeringen. Jeg er også helt sikker på at resurssenteret kommer til å påpeke mangler i det norske samfunnet og jeg forventer at de kommer til å være utålmodige og tydelige, og at de kommer til å levere premisser og kunnskap som gjør at vi kan få til endring. Jeg regner med at senteret ikke kommer til å bruke tiden på å peke på det som er bra, men heller konsentrere seg om det som bør gjøres, sier Audun Lysbakken til Blikk Nett.  

Forventninger og skepsis

Blikk Nett tok en runde blant gjestene for å høre hvilke forventninger som er knyttet til LHBT-senteret.– Det er veldig bra at man nå samler all den informasjonen man har om forskning på lhbt, sier Andrés Lekanger fra Prostituertes Interesseorganisasjon (Pion) og innehaver av tittelen Mr. Gay Leather 2011. – Jeg liker veldig godt arbeidet Hanne Grasmo, Bjørn Lescher-Nuland og Hans Wiggo Kristiansen har gjort og gjør. Men som representant for Pion er jeg også skeptisk og litt bekymret for at man nå skal bli så glad i dette senteret at de skeive organisasjonene henter all forskning fra et senter som har politiske føringer og er stiftet av regjering som er stolte av sexkjøpsloven. Jeg ser at det kan bli problematisk både når det gjelder prostitusjon, alternativ hivforebygging og ruspolitikk i forhold til skadereduksjon. Derfor må interesseorganisasjonene ikke ukritisk lene seg kun på den forskningen som kommer fra LHBT-senteret, sier Andrés Lekanger til Blikk Nett. Svein Skeid i LLHs diagnoseutvalg er fornøyd med at senteret også har fokus på bdsm.– Nå er det et stort mangfold knyttet til senteret og det virker lovende. Jeg har store forventninger til at vi skal få mer forskningsbasert kunnskap også på området som diagnoseutvalget jobber med, nemlig fetisj og sm. Nå ble bdsm nevnt fra talestolen i dag, så vi puster lettet ut, sier Skeid til Blikk Nett. Bokstaven T i LHBT-senteret står for trans og Lise Lindalen i Foreningen for transpersoner Norge var tilstede på åpningen i Nasjonalgalleriet.– Jeg har et håp om at LHBT-senteret skal gi økt kunnskap om vår gruppe, som er transpersoner. Det er en gruppe det er lite kunnskap om ute i samfunnet, både blant helsepersonell og den vanlige mannen i gata. Jeg håper senteret vil bli en god bidragsyter som kan spre kunnskap også innover i homomiljøet. Vi vet jo at det er en del gnisninger i miljøet mellom trans og homoer. Mitt håp er at alle skal se at om vi står sammen, så er vi sterkere, sier Lindalen men legger til at senteret gjerne kan da dem med på råd. – Så vidt jeg vet har ikke Foreningen for transpersoner Norge vært invitert til å sitte i en styringsgruppe. LLH har et eget transutvalg, og jeg vet at de er representert. Jeg føler at jeg har mye å bidra med på dette feltet, så blir jeg spurt svarer jeg selvsagt ja, sier Lindalen til Blikk Nett.  

Savner Q

Oslo Queer overvar den høytidelige åpningen på Nasjonalgalleriet og hadde tanker om hva LHBT-senteret skal jobbe med.– Oslo Queer forventer at LHBT-senteret skal bringe noe nytt inn i homokampen. Så langt lover det bra, sier Kaja Glenne Lund i Oslo Queer. – Men jeg synes senteret burde ta i bruk flere grupper med tanke på hva det er de skal tilby. For det første ønsker Oslo Queer å være mer involvert i dette arbeidet. Vi ønsker selvsagt at Q skulle vært inkludert i selve navnet også, nettopp fordi det er mange som ikke føler seg komfortabel i lhbt-begrepet, sier Glenne Lund og legger til at Oslo Queer kommer til å følge det opp med senteret. – Senteret må brukes til å pushe andre sektorer fremover. Våre egne interesseorganisasjoner må også være aktiv i å pushe senteret slik at de utfordrer de offentlige sektorene i saker som berører lhbtq-personer. Da tenker Oslo Queer spesielt på diagnosemonopolet til Seksjon for Transseksualisme (tidligere GID-klinikken) på Rikshospitalet og tvangssterilisering av transpersoner som ønsker å få en kjønnsbekreftende operasjon, sier Kaja Glenne Lund til Blikk Nett.