En likeverdig vigselsliturgi

Publisert

– Det er stort å se anerkjennelsen svart på hvitt, sier lederen i Åpen folkekirke om vigselsliturgien for likekjønnede. Lederen i Åpen folkekirke og Oslo bispedømmeråd, Gard Sandaker-Nielsen, er veldig glad for forslaget om vigselsliturgi som nå foreligger og skal behandles av det nyvalgte Kirkerådet allerede i neste uke.– Vi er inderlig glad for at vi ser at dette begynner å ta form og at det kommer på plass på nyåret. Endelig kan vi feire to av samme kjønn i kirken. Dette er et utkast som faktisk anerkjenner lesbisk og homofil kjærlighet, sier Sandaker-Nielsen om forslaget til vigselsliturgi. En anerkjennelse av kjærlighet mellom menneskerLederen i Åpen folkekirke legger til at de ikke bare er fornøyde med utkastet i seg selv, men at det også er stort å bevitne dette.– På kirkemøtet bestemte vi at det skulle skje og nå skjer det, sier han. Selv om Åpen folkekirke kunne ønsket seg en mer fleksibel vigselsliturgi med større endringer, ser de pragmatisk på det.– Mange hadde håpet på større endringer, men kirkemøtet vedtok at liturgien skal ligne i form og så er det knapt med tid. Det er viktigere at vi får på plass dette i januar enn at vi skal få alle ønskede endringer inn i dag. På sikt ønsker vi oss en liturgi med større fleksibilitet og en nyere språkdrakt, men slik som situasjonen er i dag er vi godt fornøyde, utdyper han. Det er spesielt to ting ved den nye vigselsliturgien han vil trekke frem som positive. Det første er at liturgien i stedet for den kjønnspolariserte starten begynner med en takk og en anerkjennelse av kjærligheten mellom mennesker. Det andre er at det er lagt inn en sekvens om at barna i familien til de som skal vies, også kan velsignes.– Dette gir en anerkjennelse av likekjønnede familier som er veldig flott, sier han.

”Kvasiekteskap”

Det faktum at sokneprest i Asker, Dag Håland, brukte betegnelsen ”kvasiekteskap” da han i en sak i Vårt Land fikk spørsmål om han kunne brukt den nye liturgien for å vie heterofile, bryr Sandaker-Nielsen seg fint lite om.– Han må få lov til å mene det, men nå har Den norske kirke bestemt at det faktisk er et ekteskap. Prestene har lov til å velge om de vil vie og da tenker jeg at det vi har oppnådd og kjempet frem er viktigere enn de enkelte prestenes selvstendige meninger, forklarer han. Når behandlingen av utkastet finner sted til uka, blir forslaget sendt til høring, og da håper Åpen folkekirke at det blir lagt til endringer som kan gjøre forslaget enda bedre.– Det skal bli spennende å forme ritualet og vi er sikre på at det blir en flott liturgi til slutt.

Ikke i mål

Men å si at vi er helt i mål med kirkekampen, det blir feil, mener lederen i Åpen folkekirke.– Nei, så lenge det diskrimineres og finnes holdninger innad i kirken som er homofiendtlige, så er vi ikke det. Men dette gjelder ikke bare i kirken, det gjelder samfunnet i sin helhet. Vi ønsker å få på plass en rosa kompetanse i kirken som kan heve bevisstheten og øke forståelsen for lhbt og mangfold, legger han til. Hvis forslaget som foreligger i dag kommer på plass, mener Åpen folkekirke at lesbiske og homofile nå vil få et tilbud på lik linje med heterofile i kirken.– Vi får ikke til de store endringene nå siden det er knapt med tid, med det at de er like i form tydeliggjør likeverdigheten. Etter utrolig mange års kamp i kirken får vi nå endelig satt kronen på verket, sier han. Les forslaget til: liturgi for likekjønnede par