Mindre enn to år etter at Prop.8 ble vedtatt, viser en ny undersøkelse at flertallet av innbyggerne i California støtter homoekteskap.


California har en ustabil historie når det kommer til spørsmålet om ekteskap mellom par av samme kjønn. 12.februar i 2008 fikk homofile i California lov til å gifte seg etter at det ble det slått fast at ekteskap var en konstitusjonell rettighet, men allerede senere samme år stemte innbyggerne i California for Prop.8, som forbyr ekteskap mellom par av samme kjønn.

52,1 prosent av velgerne i California stemte for Prop.8, mens 47,9 prosent stemte mot det nye lovforslaget.

Nå viser en fersk spørreundersøkelse fra Public Policy Institute of California (PPIC) at flertallet av innbyggerne i California støtter homoekteskap.

Av de som deltok i undersøkelsen sa 50 prosent at de er for homoekteskap, mens 45 prosent sa at de er imot. Feilmarginen på undersøkelsen ligger på 2 prosent.

Dette er den høyeste andelen av støtte til homoekteskap, som PPIC noen gang har målt i California.