Enkle og virkningsfulle handlingsplaner

Publisert

Det har blåst en veldig hyggelig regnbuevind over Haugalandet den siste uken, skriver Helge Ytterøy L'orange, bystyremedlem for Høyre i Haugesund, i en kronikk. I løpet av den siste uken har Utsira, Haugesund og Karmøy tatt opp utfordringen fra LLH og andre, og initiert en handlingsplan knyttet til lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og seksuelle minoriteter. Dette er bra, og følger godt opp tradisjonen med politiske ledere og ordførere som har vært veldig tydelig i sine holdninger. Vi vet en del unge er usikre på egen seksualitet og sliter. Undersøkelser blant unge homofile og lesbiske viser dessverre større tilbøyelighet til rus og psykiske vansker enn for andre unge. Blant annet sier undersøkelsen «seksuell orientering og levekår» fra Uni Helse i 2013 at hele 19 prosent av bifile kvinner sier de har prøvd å ta sitt eget liv. Tilsvarende tall for heterofile kvinner er 5,1 prosent. Blant menn er tallene 9,8 prosent for homofile og 3,8 prosent heterofile. Det er også slik at noen miljøer fortsatt ikke aksepterer homofili. Mye basert på religion. Det er ikke mer enn 2 år siden en lokal prest ba homofile og lesbiske om ikke å leve ut sin legning. Også i deler av innvandrermiljøene, både europeiske og andre, vet vi skepsis og fordømmelse er utbredt. I lys av dette er det viktig å få til et løpende informasjons- og holdningsarbeid samtidig som offentlig ansatte i ulike posisjoner får kompetanse på hvordan de skal møte personer hvor seksuell legning er eller kan være en del av et større bilde. Det vil være avgjørende at kommunene ikke lager skrivebordsplaner. Interessegrupper som LLH og Skeiv Ungdom har mye erfaring og kunnskap på området. Flere kommuner har allerede utarbeidet gode handlingsplaner. Stavanger har vært nevnt. Oslo var blant de første som laget en slik plan, den ble revidert og fornyet våren 2015. Her kan være mye erfaring å hente. Kommunene på Haugalandet og lokale statlige samarbeidspartnere bør som en del av arbeidet aktivt ta i bruk Rosa Kompetanse. Dette er et undervisningsprogram for helsepersonell, skoleansatte, politi- og påtalemyndighet om hvordan vi kan snakke trygt om kjønn og seksualitet. Målet for opplæringen er at alle, uansett bosted, skal føle seg trygge og inkluderte på skolen, i helsevesenet og i møte med politiet og andre offentlige instanser. Helseutvalget for bedre Homohelse gjør et viktig arbeid med informasjonsmateriell, digital chat og informasjonsmøter og kurs. Helseutvalget bør således være en naturlig samarbeidspartner for kommunene på Haugalandet. Det gjelder både under utarbeidelsen av handlingsplaner og deretter et samarbeid med sikte på periodisk å kunne tilby Helseutvalgets ulike tjenester på Haugalandet. Fra større byer er vi kjent med at hatvold kan være en utfordring, og kan skje brått og umotivert. Gjennom «Trygt uteliv» har Haugesund ekstra gode forutsetninger for å bygge beredskap og kunnskap om håndtering der situasjonene oppstår hardt ned på. Dette bør også inngå i en handlingsplan. Jeg har nevnt noen momenter og verktøy som kan tas i bruk. Målet må være at kommunene på Haugalandet får enkle og virkningsfulle planer basert på erfaringer som er gjort. Helge Ytterøy L'orange, bystyremedlem for Høyre i Haugesund