LLH Bergen og Hordaland lanserer i dag kampanjen #MinArbeidsplass. Bevisstgjøringkampanjen skal i løpet av oktober sette fokus på mangfold og inkludering av lhbt-personer på arbeidsplassen.

– LLH Bergen og Hordaland opplever at dette er et område mange arbeidsgivere og arbeidsplasser mener ikke angår dem. Noen arbeidsgivere mener de er gode på lhbt-inkludering, mens andre hevder de ikke har lhbt-personer i sin bedrift og at problemstillingen derfor er uaktuell, sier Daniel Mekki, leder av LLH Bergen og Hordaland.

– Det viser oss at selv i 2014 er det mange som velger å leve skjult på arbeidsplassen. Det er blant annet dette vi ønsker å belyse med kampanjen #MinArbeidsplass.

Hensikten med kampanjen er å belyse utfordringene lhbt-personer møter i arbeidslivet, og vise hvor viktig en åpen og inkluderende arbeidsplass er.
– Vi vet at mange i denne gruppen, og personer som definerer seg som ikke-heterofile, blir møtt med fordommer, diskriminering og hets på egne arbeidsplasser, sier Mekki til Blikk Nett.

Bergen kommune vedtok i 2007 en handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile og i 2010 kom Fafo med rapporten «Lesbiske, homofile og bifile arbeidstakere i storbyen : undersøkelse blant ansatte i Bergen kommune». Studien skulle belyse hvordan det var å være lhb-ansatt i kommunen og baserte seg blant annet på en spørreundersøkelse som gikk ut til 4000 ansatte i kommunen.

I hovedsak tegner studien et bilde av at det er et godt og inkluderende miljø for lhb-personer i Bergen kommune. Spørreundersøkelsen viser at rundt tre av fire arbeidstakere opplevde arbeidsmiljøet som stort sett inkluderende. Heterofile ansatte i Bergen kommune hadde i hovedsak positive holdninger til lhb-personer. To tredeler av lhb-respondentene var åpne om seksuell orientering overfor alle eller de fleste på arbeidsplassen, mens 16 prosent ikke var åpne.

Godt og inkluderende miljø til tross. Mekki mener at det er bekymringsverdig at 16 prosent av lhb-respondentene velger å leve skjult på jobben.
– Og for transpersoner er utfordringen mye større. Flere åpne transpersoner kan fortelle om diskriminering og trakassering, sier han.

Påstanden blir bekreftet i levekårsundersøkelsen «Alskens folk», utført av Likestillingssenteret i 2013.
Studien ser spesifikt på informantenes erfaringer med å «komme ut» på arbeidsplassen og viser at mange transpersoner velger å skjule sin kjønnsidentitet. Noen hadde opplevd trakassering og diskriminering, som å bli fratatt arbeidsoppgaver eller få en følelse av å bli overvåket.
– Med vår kampanje ønsker vi å vise at man med relativt enkle grep kan gjøre arbeidsplasser mer inkluderende, og på den måten skape et arbeidsmiljø hvor man tør å være seg selv.

Kampanje #MinArbeidsplass vil være synlig i sosiale medier som Facebook og man blir oppfordret til å dele historier og erfaringer for på den måten å vise norske virksomheter og arbeidsgivere hvordan arbeidsplassen kan bli åpen og inkluderende.

I tillegg kan man bruke hashtaggen #MinArbeidsplass for å vise hvordan man selv ønsker at arbeidsplassen skal være, samt bytte ut Facebook-profilbilde med kampanjebilde.

LLH Bergen og Hordaland utfordrer også arbeidsgivere og ledere til å ta temaet innover seg.
– Det skal ikke være nødvendig å vente med tiltak til man har en eller flere åpne lhbt-personer på arbeidsplassen. En god leder skal ligge i forkant. Lhbt-perspektivet må være inkludert i arbeidet mot diskriminering på arbeidsplassen, på lik linje med religion og etnisitet.

Mer om kampanjen på Facebook: #MinArbeidsplass