– Et forbilde

Publisert

– Har gjort vårt samfunn til et bedre sted å leve i, skriver Tom Ovlien. Wenche Lowzow 1926-2016 Natt til lørdag 24. september døde Wenche Bryn Lowzow, ektepartner med Kim Friele, ved Usteheimen omsorgsboliger på Geilo, 90 år gammel. Med Wenches bortgang er det satt punktum for både en fascinerende livshistorie og en samlivshistorie som har gjort vårt samfunn til et bedre sted å leve i. Wenche var født 27. mai 1926 og vokste opp i Oslo. Etter examen artium i 1945 og handelsskolen, tok hun sosialskolen i 1954, lærerskoleeksamen i 1958 og engelsk mellomfag ved Universitetet i Oslo i 1962. Hun begynte som lærer ved Lakkegata skole i Oslo, og 1969–77 var hun rektor ved Trosterud skole. Hun ble leder i Oslo fylkeslag av Norsk lærerlag og medlem av Oslo skoleråd. Politisk ble hun aktivisert i Ensliges Landsforbund i perioden 1966–77 og bidro til å sette ensliges levekår og rettigheter på dagsordenen. Perioden 1980–83 var hun medlem av landsstyret i Det Norske Forbundet av 1948 (DNF-48), som FRI het den gang. Wenche har vært medlem av så vel Oslo bystyre og skolestyre (1968–75) som formannskapet (1972–75). Hun var medlem av Høyres sentralstyre og arbeidsutvalg 1974–78 og leder av Stor-Oslo Høyrekvinner 1975–77. Hun møtte som vararepresentant til Stortinget 1965–77. Deretter satt Wenche som fast stortingsrepresentant for Oslo Høyre i to perioder fra 1977 til 1985. Da Wenche kom ut som Kim Frieles kjæreste på Dagbladets forside i 1979, brøt hun som første stortingsrepresentant en barriere det skulle ta flere tiår før noen våget å følge henne i. Wenche hadde da to år tidligere møtt Kim, som hadde oppsøkt den nybakte representanten på Stortinget. Kim ante fred og ingen fare og skulle bare i egenskap av generalsekretær i DNF-48 forsøke å lobbe ei svært konservativ høyredame til fordel for homosaken. Hun ble i stedet truffet av et lynnedslag som ga nær førti års samliv. Wenche og Kim har hver for seg og sammen endret vårt samfunn og tilført verdier som har gjort oss mer siviliserte, mer i stand til å leve side om side med og sette pris på dem som ikke er like oss selv. Jeg vet det selv, for uten mennesker som Wenche ville jeg aldri klart å gå de nødvendige skrittene fra min egen radikale ungdomstid til å forstå viktigheten av disse verdiene vi hver eneste dag må slåss for. Det har for meg vært et privilegium å få lov å være Wenches venn og våpenfrende i kampen for et samfunn der enhver skal kunne få elske og leve sammen med hvem en vil. Wenche ble kreftoperert for noen år siden og utviklet etter hvert også demens. Etter alle årene med mange og lange turer i fjellet sammen med sin Kim ut fra hytta på Haugastøl, var Wenche likevel lenge både sterk og førlig. Det alltid så velsignet blide humøret hennes var også til stor hjelp for Kim, som den siste tiden måtte se sin kjæreste og gode samtalepartner langsomt visne hen. Takk, Wenche, for alt hva du har lært meg og alle oss som har hatt gleden av å oppleve din visdom og ditt vennskap. Tom Ovlien