Et historisk kirkemøte

Publisert

– Vi tror at kirkemøtet vedtar vigsel for likekjønnede ekteskap, sier Gard Realf Sandaker-Nilsen, leder i Åpen folkekirke. Det øverste representative organet i Den norske kirke samles til kirkemøte i Trondheim fra onsdag til tirsdag i neste uke. Allerede nå omtales kirkemøtet som historisk. Åpen folkekirke er valgt inn på egne lister til kirkemøtet og nå ligger det an til seier med tanke på homofil vigsel i kirken. Leder av Åpen folkekirke, Gard Realf Sandaker-Nilsen er på plass i Trondheim og skal fram til tirsdag neste uke være en av de som sørger for at likekjønnede par får vie seg i kirken på lik linje med alle andre. Om Åpen folkekirke blir kirkevalgvinnerne, så ligger det likevel an til en form for kompromiss med tanke på at prester kan reservere seg mot å vie homofile par.– Det kommer helt an på hvordan man ser det. Reservasjonsretten ligger allerede i ekteskapsloven, så Åpen folkekirke har ikke gått til valg på å endre det. For prester som mener samvittigheten deres tilsier at de ikke kan vie homofile par, så er det åpent for det. Det er heller ikke mangel på prester som ønsker å vie likekjønnede par.– Absolutt ikke. Det er heller ikke slik at par selv må finne en prest som vil vie dem. Det er det kirken selv som må gjøre. Man skal kunne bruke sin lokale kirke og så er det kirkens ansvar å finne prest.

Ønsker ikke homoliturgi

Vigsel for likekjønnede skal opp i plenum på kirkemøtet i Trondheim lørdag 9. april. Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg til dagens liturgier for ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides tilsvarende liturgier både for ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap.– Bispemøtet har foreslått at den nye liturgien kun skal brukes av likekjønnede par, mens Åpen folkekirke mener dagens liturgi fortsatt kan brukes – og at den nye liturgien skal kunne brukes av alle. Åpen folkekirke ønsker ikke en egen homoliturgi, men en ny liturgi for alle som mener at ekteskap er mellom to mennesker som ønsker å forplikte seg, helt uavhengig av hva slags kjønn partneren har, sier Sandaker-Nilsen til Blikk Nett. Liturgispørsmålet skal altså avgjøres på kirkemøtet i Trondheim.– Åpen folkekirke regner med at det skal gå greit. Vi tror bispemøtet vil si at de støtter den nye liturgien. Men så er det også de som ikke ønsker en ny liturgi i det hele tatt – så det ligger an til en ny runde, sier Sandaker-Nilsen og legger til,– Uansett så blir det et historisk kirkemøte.

En tung kamp

Gard Realf Sandaker-Nilsen er utdannet prest og ble i januar i år valgt til leder av Oslo bispedømmeråd. I februar ble han valgt som ny leder av Åpen folkekirke og han har vært leder for Åpen kirkegruppe. Homostriden i kirken har derfor fulgt ham i mange år. I 2008, da han inngikk partnerskap med Lasse Sandaker-Nielsen, forsøkte biskop Ole Christian Kvarme å stanse seremonien. Biskopen lykkes ikke. Men lykkes, det ser det til at Åpen folkekirke gjør til helgen.– Det som skjer i helgen er et stort steg i riktig retning. Mange tenker nok at det bare skulle mangle, men det er ingen selvfølge. Det er ti år siden han ble leder av Åpen kirkegruppe. Når han ser tilbake virker veien både kort og lang.– Det har vært ti år med strategisk jobbing for denne saken. Det er vanskelig å si om det har tatt for lang tid eller om det har gått fort. Livet i seg selv går kjapt, men det har vært mye styr og det har vært tungt. Det å kjempe og jobbe for livet – for det er det dette dreier seg om – har tatt på, sier Sandaker-Nilsen til Blikk Nett.– Men det var verdt det, legger han til. Han forteller at han jobber for alle de som føler at de har blitt skjøvet ut av kirken.– Alle som føler at de ikke har kunnet være kristne og skeive. De fleste velger da å leve livet uten kirken, mens noen har valgt å fornekte seg selv. Nå kan vi si ja til begge deler – eller «Ja til livet», som Berit Bislett sier, ler Sandaker-Nilsen. Hvis det går slik Åpen folkekirke håper og tror er det historisk. Hva så etterpå? Sandaker-Nilsen frykter ikke et vakuum etter mange års kamp.– Det er mange ting å engasjere seg i fortsatt i kirken. Vi må fortsette jobben for å vise at kirken er for alle. Denne kampen vi fører nå er et viktig symbol og en viktig rettighet som må på plass. Men det dreier seg til sjuende og sist om hvem det er som skal få lov å definere hvem som er innafor og hvem som er utafor i kirken. Det er fortsatt mye diskriminering og utenforskap, så Åpen folkekirke skal fortsette arbeidet vårt, avslutter Gard Realf Sandaker-Nilsen. Kirkemøtet i Trondheim åpner onsdag 6. april og varer til tirsdag 12. april. Vigsel for likekjønnede skal opp i plenum lørdag 9. april kl. 11 og mandag 11. april kl. 11. Du kan følge kirkemøtet på nett. Mer info her: kirken.no/km2016