Et hjem i homofamilien

Publisert

Norge mangler fosterhjemsplasser. Derfor setter Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) i gang en storstilt rekrutteringskampanje. – Homofile og lesbiske familier er ubetinget aktuelle som fosterhjem, sier Kjetil Horgmo i Bufdir, som administrerer kampanjen. Ifølge BLD gjør fosterforeldre en viktig samfunnsoppgave som er med på å bedre mange barn og unges liv. Statens oppgave er å sørge for at det til enhver tid er nok fosterforeldre og fosterhjem med høy kvalitet som kan ta imot barn ved behov. Siden det er stor mangel på fosterhjemsplasser skal 2011 skal være det store fosterhjemsåret. Prosjektet skal administreres gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). De har i utgangspunktet ansvar for å rekruttere alle typer fosterhjem.– Vi har relativt få homofile og lesbiske fosterfamilier, sier Horgmo, som er avdelingsdirektør i avdeling for familie, forebygging og kommunesamarbeid i Bufdir.

– Hvordan er erfaringene med disse familiene?

– Vi har ikke grunnlag for å si om de fungerer bedre eller dårligere enn andre familier. Det er til syvende og sist kommunene som plasserer barna i fosterhjemmet, etter at det aktuelle barnet eller ungdommen og dets biologiske foreldre er blitt hørt.

– Kan enslige personer også være fosterforelder?

– Ja, de kan også bli godkjent.

– Vil dere gå aktivt ut å oppfordre lesbiske og homofile familier og enkeltpersoner til å bli forsterfamilier

?– I utgangspunktet har vi ikke noe tradisjon for å rette oss mot noen spesielle familier. Det er barnas behov som er drivende.

– Men siden 2011 skal være det store forsterhjemsåret må dere vel ta noen spesielle grep?

– Ja, vi skal skape et stort mediatrykk og vekke folks interesse og oppmerksomhet om fosterhjem. Vi har planer om å invitere både ideelle- og interesseorganisasjoner til dugnad for å skaffe flere fosterhjem. Enkeltpersoner og par som ønsker mer informasjon om det å være fosterforeldre, kan kontakte Bufetats regionale fosterhjemstjenester. LLH stiller seg positiv til å bli kontaktet av Bufdir.– Vi bør aktivt brukes, for det er et stort potensial hos oss. Det vil være klokt av Bufdir å satse tydelig på homofile og lesbiske par som fosterhjemsfamilier, sier leder i LLH, Bård Nylund.