Etterlyser forskningsmateriale

Publisert

Stortingsrepresentant André Oktay Dahl (Høyre) etterlyser konkret forskningsmateriale som sier maskuline homofile har større sjanse enn heterofile for å begå overgrep på unge gutter. Klinisk psykolog og sexolog, Thore Langfeldt, mener at maskuline homofile er en klar risikogruppe når det kommer til overgrep på gutter utenfor familien. – De som er feminine opplever i langt større grad mobbing og får påpekt sin egen homofili og klarer å utvikle en homofil identitet, mens det ser ut til at maskuline homofile ikke blir identifisert som unge. De blir ikke lagt merke til og får ikke den hjelp og støtte de trenger for å utvikle en homofil identitet, forklarte Langfeldt under sitt innlegg på en kongress i Oslo i forrige uke. Stortingsrepresentant André Oktay Dahl (H) er enig i kritikken fra LLH-leder Karen Pinholt som mener Langfeldt går for langt i å generalisere ut fra erfaringer med egne pasienter på sin klinikk i Oslo. – Han baserer sin teori på det han erfarer i samtaler med sine pasienter. Spørsmålet er hvor representative de er. Jeg er til dels enig med LLH at han fremhever det for sterkt. For han dreier det seg ikke om noen tilfeller, men at alle tilfeller er undertrykt homofobi, sier Dahl.

Men tror du det ligger noe i teorien hans?

– Jeg kan ikke si at han tar feil. Han er dyktig på sitt felt, men jeg etterlyser mer forskningsmateriale. Det er mange kompetente fagpersoner som stiller spørsmål ved det forskningsmessige belegget hans. Og jeg tenker at jeg aldri har hørt at innestengt heterofili er årsaken til at menn forgriper seg på unge jenter, påpeker Dahl.

Vil ha debatt

Dahl har tidligere snakket åpent om da han som 14-åring ble voldtatt av en eldre mann. I 2007 tok han, sammen med Inga Marte Thorkildsen (SV), initiativet til å starte en barnerettsgruppe på Stortinget og i 2008 mottok han Dixi-prisen for sitt arbeid knyttet til overgrep mot menn. – I offentlige debatter om dette er Langfeldt veldig enerådende. Vi trenger en større debatt og flere fagpersoner på banen. Jeg ønsker mer forskning på dette og større bredde.  Det skal ikke være en stakkars oss-minoritetsdebatt, men en ren og skjær forskningsdebatt, sier Dahl. Han mener Langfeldts bastante utsagn om homofili og pedofili kan få uheldige konsekvenser. – Langfeldt har flere ganger sagt at han ønsker å bygge ned homofobi, men mange kan nok oppfatte dette som noe helt annet enn det han prøver å få frem. Ofte blir det fremstilt mer tabloid og spisset i media. Enkelte mennesker kan fort finne støtte i hans teori og bruke det på en helt annen måte enn han selv ønsker, sier Dahl til Blikk Nett.

Les også:

- Homofobi skaper overgripere