Etterlyser møtepunkt

Publisert

Et hundretalls mennesker samlet seg på Youngstorget for å vise sin støtte til Kim Friele og «Aksjon Møtepunkt». – Det møtte opp flere her enn det gjør i en norsk kirke på en søndag, sa Friele etter sin appell. Kim Friele utfordret Mohyeldeen Mohammad til å steine henne onsdag klokken 14.00 på Youngstorget. Bakgrunnen var Mohammads uttalelser om at homofile fortjener dødsstraff. Mohammad befinner seg ikke i landet for tiden, men i samarbeid med artist Lisa Dillan og Skeiv Ungdom ble markeringen «Aksjon Møtepunkt» holdt på Youngstorget.  – Folk må ikke sovne. Vi kan ikke bare drikke saft sammen og være enige om at det har vært en hyggelig dag. Vi må mer enn det. Vi må skape møteplasser. Jeg har mange håp og jeg har tro. Tro på sunn fornuft, hjertet og alminnelig medmenneskelighet, sa Friele til Blikk Nett etter at hun hadde holdt sin appell. Lisa Dillan og Skeiv Ungdom-leder Espen Evjenth innledet markeringen ved å lese opp et manifest om menneskerettigheter som ligger til grunn for «Aksjon Møtepunkt». Kim Friele holdt etter eget ønske den eneste appellen. – Livet har lært meg at holdninger vi ikke tåler, det være seg kristenfundamentalistiske, Koranens tro, fascistiske- og politiske holdninger, for den saks skyld, ikke uskadeliggjøres en gang for alle om vi steiner hverandre aldri så mye eller melder hverandre til politiet, sa Friele i sin appell. Hun tok sterk avstand fra trusler mot homofile og andre minoritetsgrupper og oppfordret til å skape møtepunkter på tvers av livssyn og religiøst ståsted.– La oss opprettholde vår usvikelige tro på at destruktive holdninger kan endres gjennom kunnskap, tålmodighet og dialog. En ting er i hvert fall helt sikkert, likegyldighet har aldri ført folk nærmere hverandre. Fortielse og likegyldighet er det aller verste. La oss gjøre det vi kan for at mobbing og trusler skal ta slutt uavhengig av hvilken tro fanatikere bekjenner seg til.

Glimret med sitt fravær

Friele understreket også at dette ikke er en kamp mellom homofile og muslimer og trakk blant annet frem daværende pastor Hans Bratteruds uttalelser for 26 år siden om at Kim Friele og alle som lever et homofilt liv må dø. – Ingen kan komme å si at pastor Bratteruds uttalelser var mer tålelige enn Mohammads uttalelser. La oss derfor enes om at ingen religiøs svimerking og fordømmelse er mer tålelig enn en annen, om det framføres i Guds eller Allahs navn. I forkant av markeringen på Youngstorget hadde Skeiv Ungdom sendt ut invitasjoner til ulike religiøse trossamfunn i håp om at de ville benytte anledningen til å ta avstand fra Mohammads uttalelser. De glimret imidlertid med sitt fravær. – Det er veldig skuffende at ingen religiøse representanter er her. Da det var demonstrasjon mot ekteskapsloven stilte de mannssterke. Når det gjelder en urettferdighet som dette, viser de seg ikke. De bekrefter at de er enige i det som har blitt sagt. Det er helt utrolig og veldig trist, sier Kaltham Alexander Lie. Selv hadde han tatt med seg gule påskeliljer til Friele og benyttet anledningen til å takke for initiativet. – Jeg ble veldig rørt av appellen. Det er et fantastisk initiativ. Jeg håper folk tenker over hva som har blitt sagt, sier Lie til Blikk Nett.