Polen

Polen: «lhbt-frie soner» må avskaffes

En polsk ankedomstol har bestemt at fire såkalt «lhbt-frie soner» i landet må avskaffes.

Nasjonalister protesterte på sidelinjene under den polske byen Krakóws Equality March i 2018.
Nasjonalister protesterte på sidelinjene under den polske byen Krakóws Equality March i 2018.
Publisert

Det innebærer at lokale myndigheter i fire polske kommuner må avskaffe sine resolusjoner fra 2019 som erklærte området fritt for «lhbt-ideologi», melder Reuters.

De kontroversielle resolusjonene gikk ut på å forby det lokale myndigheter mente fremmet homofile og andre seksuelle minoritetsidentiteter, spesielt i skolene.

EU kommisjonen sa i 2021 at disse «lhbt-frie» sonene ikke var i tråd med EUs lover, som slår fast at ingen skal diskrimineres på bakgrunn av seksuell legning.

Et flertall i EU-parlamentet stemt for å støtte et vedtaksutkast som anerkjenner likekjønnede ekteskap og registrerte partnerskap i alle EU-land. Vedtaket understreker at likekjønnede par og partnere skal behandles likt som heteroseksuelle, og at ekteskap og partnerskap inngått i ett EU-land burde anerkjennes i alle EU-land.

387 representanter i EU-parlamentet støttet vedtaket, 161 stemte mot, mens 123 representanter avsto fra å stemme.

Ikke uventet, var Ungarn blant landene som kritiserte avgjørelsen. Ungarns justisminister, Judit Varga, kalte det «et fullstendig ubegrunnet politisk vedtak».

Powered by Labrador CMS