Europarådet krever bedre levekår

Publisert

Et flertall av politikere fra Europarådets 47 medlemsland sørget onsdag 22. april for at en resolusjon for menneskerettigheter for transpersoner ble vedtatt. Resolusjonen krever bedre levekår for transpersoner og økt synliggjøring om kjønnsidentitetstematikk skriver LLH på sine hjemmesider.– Det er svært gledelig at Europarådet kommer med gode anbefalinger og krav til medlemslandene. Nå ser jeg fram til at regjeringen og Stortinget følger opp med klare forbedringer, både når det gjelder helsetilbud og juridisk anerkjennelse av kjønn uten krav om sterilisering, diagnose eller andre hindringer, sier LLH-leder Bård Nylund i en uttalelse. For transpersoner er diskriminering utbredt og fører til problemer i arbeidslivet, med å skaffe seg bolig og å få tilgang til helsetjenester. Transpersoner utsettes for hatefulle ytringer, hatkriminalitet og fysisk og psykisk vold.– Å sette en diagnose på transpersoner vitner om mangel på respekt for deres menneskeverd, og bidrar til mangel på sosial inkludering, sier Nylund som også er glad for at det i vedtaket uttrykkes en klar bekymring for mangelen på rett til privatliv og kroppslig integritet. Han trekker også frem Maltas nye lov om kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika som et eksempel til etterfølgelse. Den endelige resolusjonen ble vedtatt med 68 mot 23 stemmer. 12 var avholdende.