Extramidler til skeive organisasjoner

Publisert

Nylig ble fordelingen av 230 millioner kroner fra ExtraStiftelsen offentliggjort og Skeiv Ungdom, Skeiv Verden og Harry Benjamin ressurssenter er blant organisasjonene som fikk tildelt midler. ExtraStiftelsen er en stiftelse bestående av 28 frivillige organisasjoner, som eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet. Overskuddet går til frivillige organisasjoners helseprosjekter. Skeiv Ungdom ble tildelt 519 200 kroner.– Pengene skal brukes til et prosjekt som har som hovedmål å synliggjøre transpersoner og mennesker med kjønnsidentitetstematikk, sier Line Halvorsrud, leder av Skeiv Ungdom. Prosjektet, som skal gjennomføres i løpet av 2014, består av flere deler.– Vi skal blant annet arrangere en samling for målgruppa. Det skal også produseres en informasjonsbrosjyre og vi skal produsere en informasjonsfilm som skal vise hvordan det er å leve som transperson i Norge i 2014, med de utfordringene og de gledene det medfører, sier Halvorsrud til Blikk Nett. Skeiv Ungdom fikk også økonomisk støtte fra ExtraStiftelsen i fjor. Midler som ble brukt til å arrangere sommerleir for transpersoner. Midlene fra ExtraStiftelsen helt avgjørende for å kunne holde ambisjonsnivået i organisasjonen så høyt som ønsket.– Staten Norge er flinke til å gi penger, men det finnes ikke tilstrekkelig med midler til slike prosjekter som de vi ønsker å gjennomføre. Prosjekter for målgruppa transpersoner og mennesker med kjønnsidentitetstematikk koster penger fordi det er avhengig av en del tilrettelegging og det er en rekke utfordringer - som å nå ut til målgruppa, sier Halvorsrud til Blikk Nett. Midlene fra ExtraStiftelsen er øremerket hele og rehabilitering.– At Skeiv Ungdom får disse midlene betyr at ExtraStiftelsen anerkjenner det helseforebyggende aspektet i vårt prosjekt, og det er flott, avslutter Line Halvorsrud.

Skal rekruttere kvinner

Harry Benjamin ressurssenter mottok 518 000 kroner, mens Skeiv Verden ble tildelt 226 600 kroner.– Skeiv Verden har fått midler til å jobbe med kvinner og transpersoner med minoritetsbakgrunn. Vi har hatt et kvinnefokus hele veien men har måttet innse at vi ikke når den gruppen godt nok, sier Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden. Nå bærer det tilbake til tegnebrettet for å stake ut en kurs fremover.– Vi må se nærmere på grunnene til at kvinner og transpersoner ikke slutter seg til nettverket vårt. Vi må utarbeide informasjonsmateriell som er målrettet mot kvinner og transpersoner, og samtidig ha et tilbud klart til denne gruppa. Øvergaard forteller at det stadig kommer flere og flere kvinner inn i nettverket, men at det er mange som ikke vet om tilbudet.– Det siste året har det kommet flere unge kvinner med, men vi vet at det finnes mange skeive kvinner over 30 år som også kan få et tilbud hos oss. Det er første gang Skeiv Verden får midler fra ExtraStiftelsen.– Det er kjempeviktig å få midler fra flere forskjellige instanser. Men når det er sagt så må jeg også legge til at 2013 har vært et kjempeår for Skeiv Verden, sier Øvergaard til Blikk Nett. Øvergaard føler at organisasjonen omsider blir sett og tatt på alvor av myndighetene.– Vi har fått stadfestet at vi jobber med en gruppe mennesker som har behov for tiltak, noe som viser seg i blant annet Fafo-rapporten. Bevilgende myndigheter og eksterne instanser som ExtraStiftelsen ser at Skeiv Verden er de rette til å jobbe med dette, sier Susanne Demou Øvergaard til Blikk Nett.