Mina og Nazanin har vært i Norge i nesten tre år og bor for tiden i Trondheim. De møtte hverandre i hjemlandet, men da forholdet ble avslørt flyktet de til Norge. Kort tid tidligere hadde Nazanin blitt tvangsgiftet, skilt og banket opp av familien etter å ha uttrykt ønske om å få bo alene.
Paret fikk rett før nyttår avslag på asylsøknaden sin. Norske utlendingsmyndigheter påpekte at det var trygt for begge å leve som lesbiske i opprinnelseslandet.

«UNE finner det ikke sannsynlig at klageren vil forholde seg til sin seksuelle legning ved retur til Iran på en slik måte at hun vil risikere forfølgelse. Vi finner at denne livsførselen beror på hennes egen personlighet og individuelle forhold, ikke frykt for represalier og forfølgelse», var nemdas syn på saken.

Mina og Nazanin kom i en situasjon i Iran hvor de ble presset for så store pengebeløp at de av frykt valgte å rømme landet. Da de kom til Norge ble de plassert på mottak i Namsos hvor de var i halvannet år, før de kom i kontakt med LLH Trøndelag. Skeiv Verden i Trondheim sørget for å få dem flyttet til Trondheim slik at de kunne ha et miljø og nettverk rundt seg. De ble raskt aktive i miljøet der, blant annet i styret i Skeiv Verden og gjennom aktivitetene til damegruppa Gudrun.

Praksisendring

Før nyttår ble det kjent at UDI har foreslått en praksisendring som innebærer at departementet i større grad vil legge vekt på homofile asylsøkeres rett til å leve fritt og åpent som homofil uten frykt for forfølgelse i sine hjemland. Saken til Mina og Nazanin ble plukket opp av Advokatforeningen, som kjørte en anke på vegne av paret.

Nå bærer engasjementet til LLH, Skeiv Verden, Homonettverket i Arbeiderpartiet og Advokatforeningen frukter – og paret har fått oppholdstillatelse i Norge.

– Vi må bare takke advokat Maria Bergram Aas i Advokatforeningen av hele vårt hjerte. Hun kjempet for oss, sier Nazanin til Blikk Nett.

Begge to er overlykkelige over å ha fått flyktningestatus og dermed kan bli i Norge.
– Vi har begynt å leve nå! Vi har kjempet for å overleve fram til nå, sier hun i en kommentar til Blikk Nett.

– I Iran har vi kjempet for å leve som vanlige mennesker – men det kunne vi ikke. Derfor kom vi til Norge. Og nå som vi kan bli er vi bare lykkelige!

Også hos parets støttespillere mottas nyheten med glede.
– Det er helt fantastiske nyheter og vi er veldig glad på deres vegne, sier Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden.

Hun skryter av aksjonsgruppa i Trondheim.
– De har gjort en flott innsats for dem. Jeg var i Trondheim og møtte Mina og Nazanin i forrige uke og da var de fortsatt ved godt mot, men de visste jo ennå ikke hvordan det ville gå. Denne avgjørelsen kom etter at de møtte i nemda etter anken.

– Jeg vil tro at praksisendringen henger sammen med denne avgjørelsen. Forrige uke fikk et annet par, to homofile fra Iran, innvilget flyktningestatus. De flyktet også fra Iran som et par. Det ga oss en pekepinn på at det går i riktig retning og at UDI og UNE ser Iran i et nytt lys. Derfor er dette kjempenyheter for andre iranere som nå sitter å venter på svar på sine søknader, sier Susanne Demou Øvergaard til Blikk nett.

Lang kamp

Eivind Rindal, leder i LLH Trøndelag, har vært aktiv i aksjonsgruppa for Mina og Nazanin. Han er også lykkelig over nyheten om at paret har fått oppholdstillatelse i Norge.
– Det er kjempefint at de nå får opphold. Men det har vært en lang kamp, sier Rindal til Blikk Nett.

– Hadde det ikke vært for at vi har hatt så stor fokus på saken deres, og fått så mye presseoppmerksomhet og politisk press – og ikke minst støtten fra Advokatforeningen, så hadde ingenting skjedd.

For Rindal, som leder av LLH Trøndelag, er det også flott å se at organisasjonen kan bidra til å gjøre en forskjell.
– Samtidig er det også slik at måten UDI behandler asylsaker på, spesielt for folk som flykter på grunn av legning eller kjønnsuttrykk, så er det fortsatt en lang vei å gå. Men vi ser nå at det er flere saker som blir omgjort, spesielt etter at sakene har fått fokus. Likevel er det alt for få saker som ender med opphold i Norge, sier Eivind Rindal til Blikk Nett.