Felles strategi mot homofobi

Publisert

Lhbt-aktivister fra seks land legger felles strategier mot homofobi i Øst-Europa under Europride i Oslo, samlet av LLH, Amnesty International og den norske Helsingforskomiteen. – Vi vil støtte lhbt-aktivister fra Øst-Europa i å møtes og jobbe sammen mot trusselen fra antihomolovene. Vi vil også lære hvordan vi i Vest- Europa bør arbeide i solidaritet med våre østeuropeiske partnere for at menneskerettigheter skal gjelde for alle, sier Bård Nylund, leder av LLH, på den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi (IDAHOT). Under Europride i juni samles menneskerettighetsaktivister fra Russland, Ukraina, Hviterussland, Moldova, Litauen og Latvia i Oslo.– Når konservative krefter som kjemper imot de fundamentale menneskerettighetene til lhbt-personer samarbeider over landegrenser, må menneskerettighetsaktivister svare med en enda større evne til å bygge allianser, sier John Peder Egenæs, leder for Amnesty International Norge.

Tilbakeslag

Menneskerettigheter og ytringsfrihet i Øst-Europa er truet av en rekke nye lover som påvirker lhbt-personer: antipropagandalover, blasfemilover, «fremmed agent»-lover og lover som skal «beskytte barn og unge». For østeuropeiske nasjonalister har homofili kommet til å symbolisere Vesten. – Det ser ut som om Øst-Europa og Vest-Europa kjemper om retten til å avgjøre hvorvidt rettighetene til seksuelle- og kjønnsminoriteter er kompatible med såkalte «familie og tradisjonelle verdier», forteller Bjørn Engesland, generalsekretær i den norske Helsingforskomiteen.– Ved å begrense lhbt-personers menneskerettigheter, hevder nasjonalister at de beskytter familien og nasjonen fra Vesten. De østeuropeiske lhbt-aktivistene vil også delta i en rekke offentlige seminarer, hvor Europridedeltakerne og andre interesserte er velkomne.– I Norge er vi opptatt av tilbakeslaget mot menneskerettigheter vi ser i Øst-Europa, men det er for lite kunnskap om hvordan menneskerettighetsaktivister jobber for å motvirke antihomolover og fremme aksept, konkluderer Bård Nylund.