Urix

Sass Rogando Sasot.
Sass Rogando Sasot.

Filippinene: Full støtte etter transtrakassering

Bloggeren og transkvinnen Sass Rogando Sasot ble trakassert under et foredrag, og fikk full støtte av Filippinenes menneskerettighetskommisjon.

Publisert

BESLUTNINGENE I menneskerettighetskommisjonen (CHR ) på Filippinene er støttet av landets grunnlov, sist oppdatert i 1987. Derfor var det av stor betydning da kommisjonen i juni ba myndighetene om å sørge for beskyttelse mot diskriminering av lhbt+-personer og påla de å arbeide aktivt for å beskytte skeive.

Instruksjonen fra CHR kom etter at bloggeren og transkvinnen Sass Rogando Sasot ble trakassert da hun skulle holde et foredrag, og kommisjonens avdeling for kjønnslikestilling og kvinners rettigheter ga sin fulle støtte til Sasot.

«Diskrimineringen av transkvinnen Sasot under et arrangement ved en skole vekker bekymring. Jeg er blitt fortalt at deltakere slo av mikrofoner og lys og ropte at medlemmer av lhbt-samfunnet vil vanhellige kirker», het det i en uttalelse fra CHR som presiserte den anerkjenner religionsfrihet, men at slike hendelser er en direkte risiko for sårbare grupper, og at de risikerer å bli stemplet som «de andre» og som «uakseptable», samt at denne type språk gir næring til allerede eksisterende hat.

CHR presiserte ytterligere «at alle mennesker er født like hva verdighet og rettigheter angår. Et menneskes seksuelle orientering, kjønnsidentitet og/eller uttrykk skal aldri legge grunnlag for stigmatisering og diskriminering».

Kilde: Philippine News Agency

Powered by Labrador CMS