Finnes det dumme spørsmål?

Publisert

Skeiv Ungdom lager film om normer og holdninger i samfunnet, og de trenger hjelp fra deg. Skeiv Ungdom har opplevd en pangstart for skoleprosjektet Restart i 2016. Over 1 600 skoleelever i 10 ulike fylker, fra Vest-Agder, Aust-Agder, Akershus, Oslo, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal til Sør-Trøndelag og Nordland, har fått lære om kjønn, seksualitet og normer etter besøk fra Restart – og da er vi kun tre måneder inn i året. I 2015 nådde Restart ut til 5 691 elever i løpet av året. Skeiv Ungdoms skoleprosjekt Restart jobber for å skape en tryggere og mer inkluderende skole og gjennom workshops for ungdomsskole- og videregående klasser lærer elevene om mangfoldet som finnes av kjønn, seksualitet, om båsene man dyttes inn i og normene som ofte begrenser. Gjennom refleksjonsspørsmål og øvelser med oppfordres elevene til å utfordre kjipe normer slik at alle skal ha trygghet til å være seg selv. Skeiv Ungdom har to fulltidsansatte på Restart-prosjektet og i tillegg har Skeiv Ungdoms lokallag mellom 20 til 30 aktive frivillige som reiser på skolebesøk. I tillegg til heftet Riv gjerdene skal Skeiv Ungdom nå plusse på med film til bruk i Restart. – Skeiv Ungdom har fått midler fra LNU Mangfold og inkludering som vi skal bruke til en informasjonsfilm, sier Victoria Øverby Steinland i Skeiv Ungdoms Restart-prosjekt. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoners støtteordning Mangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som fokuserer på mangfold, holdninger og deltakelse.– Med filmen ønsker vi å gi ungdom økt kunnskap og bevissthet rundt normer i samfunnet og filmklippene skal brukes i skoleprosjektet Restart på ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet, forklarer Øverby Steinland.

Erfaringer og normbryting

Filmen skal bestå av filmklipp som tematiserer holdninger og normer mange møter i dagens samfunn.– Det er normer og holdninger som kan sette begrensninger på mennesker i dagliglivet, sier Øverby Steinland og forteller at filmen skal supplere Restart-metoden Skeiv Ungdom allerede bruker i skolen. Gjennom refleksjonsspørsmål og øvelser oppfordres elevene til å utfordre kjipe normer slik at alle opplever trygghet til å være seg selv. Til dette arbeidet bruker Skeiv Ungdom sitt eget hefte, Riv gjerdene – et normkritisk metodemateriale i antidiskriminerende arbeid.– I vårt metodemateriale snakker vi ikke om normbryteren, men om normene i seg selv. Hvorfor er det for eksempel slik at homofile og skeive komme ut av skapet? Hvorfor må ikke heterofile komme ut? Det er slike spørsmål vi vil fokusere på i filmen, sier Øverby Steinland. Skeiv Ungdom vil i den forbindelse høre fra unge som har erfaring med normbryting og som opplever å bli stilt spørsmål ved.– Vi vil ha innspill som kan fortelle oss noe om hva ungdom opplever som dumme spørsmål, hva som er irriterende og vanskelige spørsmål fra andre. Men like viktig er eksempler på spørsmål som oppleves som kule og gode spørsmål. – Finnes det dumme spørsmål?– I Restart-sammenheng er jeg fristet til å svare nei. Men sånn ellers, i privatlivet, så kan man jo bli lei av dumme spørsmål. Det er helt supert når ungdommer vi møter på skolebesøk rekker opp hånden og stiller spørsmål – og mange av de spørsmålene er basert på normer som oppleves som kjipe. Men når slike spørsmål stilles i et klasserom, så gir det oss mulighet til å gi svar som oppklarer vanetenkningen. Og når Skeiv Ungdom svarer på slike spørsmål, så betyr det at andre kan slippe.

Humor som våpen

Skeiv Ungdom har hentet inn Monica Aasen til å produsere filmen. Aasen har tidligere laget opplysningsfilmen Se Oss! for Skeiv Ungdom. Aasen er opptatt av at filmen skal treffe ungdom på ungdommens premisser.– Det første vi gjorde var å spørre oss selv: er det interessant å se en film på 45 tørre minutter som kun inneholder informasjon som oppleves som propaganda? Eller holder det med to minutter som virkelig slår deg i ansiktet? spør Monica Aasen og gir oss svaret. – Det er nettopp det siste som er Skeiv Ungdoms oppgave. Derfor er det spesielt moro for meg å jobbe med dette, fordi jeg selv er glad i å jobbe med tematikk som slår hardt. I tillegg er det moro å jobbe for Skeiv Ungdom, fordi de er en av de mest banebrytende organisasjonene som jobber mot normer og alt som er kjipt. Humor er et viktig våpen når normene skal bekjempes.– Det merket vi allerede da vi satt og drodlet om prosjektet. Vi satt ikke å hatet normene, men vi lo mye. Så det vi ønsker er å vise hvor absurde alle normene i samfunnet er, sier Aasen til Blikk Nett. Filmen skal utfordre både det heteronormative samfunnet, så vel som lhbt-miljøet.– Det skeive miljøet er også omgitt av normer og det er vel så viktig å stille spørsmål innad i miljøet. Skeiv Ungdom skal være den irriterende raddisungen som alltid stiller spørsmål, forklarer Aasen.

Trenger dine erfaringer

For å få filmen i havn og et bra resultat som kan brukes i informasjonsoppdrag i skolen er Skeiv Ungdom og regissør Monica Aasen avhengig av unges historier og erfaringer.– Vi vil høre fra dem som bryter med normene og fra dem som har opplevd sanksjoner på grunn av normbryting. Vi vil lage Buzzfeed-aktige filmklipp, forklarer Aasen og viser til Buzzfeeds populære Microagresssion-serier som har satt søkelys på alt fra rasisme til spørsmål du ikke bør stille til transpersoner. – Til det trenger vi mennesker som kan dele sine erfaringer og som har noe på hjertet. Man kan bidra på forskjellige måter. Vi kan intervjue og filme, men man kan også sende inn egne filmklipp. Hvis noen har en erfaring eller historie de vil dele, men ikke har lyst å stille opp på film selv, så kan vi finne løsninger på det, forteller Monica Aasen. Et siste viktig aspekt er at Skeiv Ungdom ikke kun søker skeive til filmprosjektet.– Absolutt ikke. Normer kan begrense alle mennesker, så vi vil ha kontakt med både skeive og streite, avslutter Monica Aasen og Victoria Øverby Steinland. Vil du bidra eller ha mer info, ta kontakt på mail: [email protected] eller [email protected] mer om Skeiv Ungdoms skoleprosjekt Restart her: Pangstart for skoleprosjektet Restart