Finnmark Pride mer alvor enn lek

Publisert

Finnmark Pride byr mest på alvor i år, når arbeidet med ny mangfoldsplan for fylket startes i Hammerfest. Arrangørene har også satt av litt tid til lek og satser på å bli synlig i bybildet. Under Finnmark Pride 11 - 17. august byr Hammerfest dessuten på sykkelrittet Arctic Race of Norway og ungdomsfestivalen Sommerfeber. Folkefesten blir en ypperlig anledning til å synliggjøre det skeive mangfoldet, og fredag 15. august heises regnbueflagget ved Hammerfest rådhus. – Vi oppfordrer også andre kommuner til å flagge den dagen, så vi kan få et regnbuebelte fra Hammerfest i vest til Kirkenes i øst, sier leder i Finnmark Pride Gunhild Steffensen Johansen. Også skapbrenning til tonene av Diana Ross' «I'm coming out» står på programmet, men om det blir parade gjenstår å se. – I 2012 hadde vi en flashmob med skapbrenning i Hammerfest, men publikum reagerte som om det var noe dagligdags, så jeg tror ikke budskapet kom godt nok frem. I år oppfordrer vi folk til å møte opp. Vi har aldri hatt parade, men for to år siden under priden i Alta oppstod den spontant, uten at vi egentlig hadde spurt politiet om tillatelse, forteller Johansen med et smil.

Eneste tilbud

Finnmark Pride er det eneste lhbt-tilbudet i Finnmark for tiden, og dermed et viktig arrangement. Mange skeive finnmarkinger velger heller å flytte sørover enn å forbli i hjemfylket. Ifjor ble Finnmark Pride til og med lagt til Oslo. For å forbedre lhbt-livet i nord er det viktigste målet for Finnmark Pride nå å få laget en egen mangfoldsplan som skal dekke hele fylket. Alta kommune og Kautokeino kommune har egne homoplaner, men de har ifølge Johansen blitt liggende i en skuff. For å starte arbeidet med mangfoldsplanen inviterer Finnmark Pride til en to-dagers workshop 15 -16. august. – Inkludering, integrering og mangfold gjelder mange, og vi ønsker at folk skal komme og bli hørt på en arena. Vi vil få samfunnet engasjert, og alle er velkommen, sier Johansen.

Viktig å støtte

Skeiv Ungdoms leder Line Halvorsrud skal lose deltagerne gjennom seminaret. Hun vil gi deltagerne en grunnleggende forståelse for mangfoldstematikken og inviterer folk til å komme med innspill om hva de opplever at de vet for lite om. Workshopen skal ifølge Halvorsrud bli mest mulig konkret. – Vi skal prøve å lage noe håndgripelig som kommunene kan gjennomføre slik at ikke planen bare havner i en skuff. Vi vil avgrense noen områder der det trengs en ekstra innsats, sier Halvorsrud. Skeiv Ungdom tilbyr dessuten Finnmark Pride å jobbe sentralt med å ferdigstille planen. Ifølge Halvorsrud har Finnmark en ekstra utfordring når så mange flytter sørover. – Både LLH og Skeiv Ungdom sliter med å få et lokallag i Finnmark. Vi i Skeiv Ungdom er veldig glade for at vi får lede seminaret. Det er viktig at vi sentralt støtter opp om det eneste skeive alternativet i Finnmark, så miljøet kan vokse seg større, sier Halvorsrud.