Flere anmelder hatkriminalitet

Publisert

Det var en økning i anmeldte hatkrimsaker i Oslo i 2014. Det viser en ny rapport fra Oslo politidistrikt. Totalt er det 69 forhold som er kodet som hatkriminalitet i Oslo politidistrikt i 2014, mot 55 tilfeller i 2013. Det er fortsatt grunn til å tro at dette er et minimumstall, og at mørketallene kan være høye. Anmeldt hatkriminalitet mot lhbt-personer utgjorde 25 forhold i 2014. Altså en tredjedel av alle anmeldte tilfeller av hatkriminalitet i Oslo. Etnisitet og LHBT er de største kategoriene, lik tidligere år. Det stemmer også godt overens med tendensen i andre land, eksempelvis Sverige. Det er også i kategorien LHBT man ser den største økningen. – Politiet har blitt flinkere til å oppdage hatmotivet, og det henger sammen med det fokuset vi har hatt på dette de siste par årene. Det at lhbt-miljøet selv har hatt fokus på hatkriminalitet gjør også at flere anmelder, sier Ingjerd Hansen ved Strategisk stab i Oslo politidistrikt. Hansen ønsker seg mer forskning på hatkriminalitet spesielt for å se nærmere på når lhbt-personer velger å anmelde og hvilke tilfeller de velger å ikke anmelde.– De fleste tilfellene anmeldt av lhbt-personer har funnet sted på byen. Det er få som har anmeldt tilfeller som har funnet sted i nabolaget. Det er noe vi gjerne skulle sett nærmere på, sier Hansen til Blikk Nett. Rapporten er ifølge LLHs Rosa kompetanse justis et resultat av målrettet arbeid.– Det har vært mye i media om hatkriminalitet og vi har begynt å få folk til å forstå at det er viktig å anmelde hatkriminalitet. Politiet har også blitt dyktige på å formidle at det nytter å anmelde, samt at de har blitt flinkere til å gjenkjenne hva hatkriminalitet er, sier Oddvar Thorbjørnsen i LLHs Rosa kompetanse justis.

Lesbiske anmelder ikke

Men en gruppe anmelder sjelden. Kun 2 av 25 lhbt-relaterte saker har en kvinne som fornærmet. Det kan indikere at homofile menn anmelder slike forhold mens lesbiske kvinner ikke gjør det.– Det er veldig interessant at kvinneandelen er så lav. Nå vet vi ikke om homofile menn opplever mere hatkriminalitet enn lesbiske kvinner. Det kan hende, men er det så stor forskjell som rapporten viser? Det er jeg veldig usikker på og skulle gjerne hatt mer forskning på det. Det er ingen grunn til å tro at lesbiske kvinner går helt fri fra hatkriminalitet, sier Ingjerd Hansen. Oddvar Thorbjørnsen peker på at lesbiske møtes med større toleranse i samfunnet enn homofile menn.– Det viser levekårsundersøkelsen «Seksuell orientering og levekår» fra 2013. Homofile menn bryter også mer med heteronormativiteten når de holder hender på gata. Men det er likevel betenkelig at kvinneandelen er så lav, sier Oddvar Thorbjørnsen i Rosa kompetanse justis. Seksuell orientering er delt inn i to undergrupper: LHBT og Kjønnsuttrykk/Kjønnsidentitet. Foreløpig er ikke transpersoner vernet i straffeloven, men Oslo politidistrikt mener likevel disse sakene faller inn under hatkriminalitet, også fordi mistenkte ofte ikke skiller mellom homofili og kjønnsidentitet.– Det er veldig bra at kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk er inkludert i rapporten, og det er første gang det skjer. Det skal politiet ha anerkjennelse for, sier Thorbjørnsen til Blikk Nett.

Tillit til politiet

Skeiv Verden har lenge hatt fokus på hatkriminalitet og det er noe det snakkes om i nettverket.– Det at antallet anmeldelser har økt er bra, og det viser at sivilsamfunnet og politiet har lyktes med å dra i samme retning, sier Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden. Politiet har vært hos Skeiv Verden for å snakke om hatkriminalitet, samt å bygge tillit.– Det er ekstra viktig at de jobber med oss, at de er synlige og at politiet har gått sammen med Skeiv Verden i paraden under Oslo Pride. Det bidrar til økt tillit til politiet, som igjen fører til økt antall anmeldelser om hatkriminalitet. Etnisitet og LHBT er som tidligere nevnt de største kategoriene og Skeiv Verdens nettverk er i så måte ekstra utsatt.– Og vi vet, på lik linje med politiet, at det er store mørketall. Det er heller ikke alltid vi anbefaler folk i vårt nettverk å anmelde tilfeller til politiet. – Hva slags type tilfeller er det?– Det kan være saker hvor de selv vil komme i en faresone om de anmelder. Det er også tilfeller hvor noen har vært vitne til en hendelse, men på grunn av fare for sin egen sikkerhet kan de ikke vitne i en lhbt-sak. Det skader saken selvsagt, og det er vi fullstendig klar over. Men resultatet ville blitt flere hatkrim-saker. Skeiv Verden mener Oslo politidistrikt har gjort en formidabel innsats gjennom å jobbe direkte med lhbt-miljøet.– Ikke bare med Rosa kompetanse justis, men også Skeiv Verden. Det jeg savner er mer tilstedeværelse fra politiet på de skeive utestedene i Oslo. Hvis politiet er synlig på utelivsarenaen vil det føre til at terskelen for anmelde hatkriminalitet senkes. En annen idé er å skolere ansatte på skeive utesteder slik at de kan gjenkjenne tilfeller av hatkriminalitet. Tenk på hvor mange historier bartendere og dørvakter hører i løpet av en helg, sier Demou Øvergaard.

Etnisk norske gjerningspersoner

De fleste anmeldte forhold i lhbt-kategorien har funnet sted i sentrum av Oslo. Rapporten viser at det primært er etnisk norske som utøver hatkriminalitet mot etnisk norske.– Jeg kan avkrefte at Grønland er et spesielt belastet område og veldig få av sakene som er anmeldt fant sted der. De er spredt over hele sentrum, inkludert nedre Grünerløkka, og i tilknytning til utestedene. Når det gjelder antallet anmeldte forhold er det få saker som involverer personer med opprinnelse utenfor Europa, men der dette er tilfelle er i nettopp lhbt-kategorien – som kan forklares med at det er en del gjengangere som utsettes for hatkriminalitet av andre med samme etniske bakgrunn. Disse er med på å trekke opp statistikken, sier Ingjerd Hansen til Blikk Nett. For Skeiv Verden er det ikke en nyhet at etnisk norske utgjør flertallet i kategorien LHBT.– Media er en av årsaken til at mange har en frykt for bydeler som Grønland og Gamlebyen. Hvis gjerningspersonen har etnisk minoritetsbakgrunn så slår media det opp. Gjerningspersonen kan like gjerne være født og oppvokst i Norge, men har en annen etnisk opprinnelse, og da påpeker pressen hva slags opprinnelse personen har, sier Susanne Demou Øvergaard.

Kort om:

• LLHs Rosa kompetanse justisRosa kompetanse startet i 2006 etter initiativ fra LLH og Sosial- og helsedirektoratet. I 2011 ble tiltaket utvidete til justissektoren og skolen. I 2013 startet LLH opp Rosa kompetanse bedrift. • Skeiv VerdenSkeiv verden er til for personer med minoritetsbakgrunn som opplever forelskelse, seksualitet og tiltrekning til en av samme kjønn, enten disse definerer seg som homofile, lesbiske, bifile, skeive, transpersoner, queer, heterofile, ingen av delene eller noe helt annet. • Oslo: Befolkning 647 676