FN med lhbt-rapport

Publisert

Historisk øyeblikk i går, da FN publiserte den første rapporten organisasjonen noen gang har skrevet om seksuell orientering og kjønnsidentitet. – Dette er det er stort å få oppleve, sier Marna Eide, internasjonal rådgiver i LLH.– For ti år siden var det få som lyttet. Nå er vi innenfor, og det er rett og slett fantastisk! 2011 har vært et historisk år i kampen for at menneskerettighetene skal gjelde for alle, uten unntak. Rapporten ble bestilt i forbindelse med FN-resolusjonen som kom i juni i år. Resolusjonen var den første noensinne som behandlet seksuell orientering og kjønnsidentitet. Den ble fremmet av Sør-Afrika og fikk støtte fra land på alle kontinenter. Neste viktige skritt blir diskusjonen om den videre oppfølgingen av rapportens innhold under møtet i menneskerettighetsrådet i Geneve i mars 2012. Dette vil være den første FN-debatten noensinne med fokus på seksuell orientering og kjønnsidentitet. – Vi håper selvfølgelig at debatten i Geneve munner ut i helt konkrete anbefalinger for en styrking av de mest grunnleggende rettigheter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, men det er ikke bare vi som mobiliserer. Vi står overfor sterke motkrefter, sier Eide. Med den økte synligheten rundt feltet seksuell orientering og kjønnsidentitet har også motstanden økt; retten til å bestemme over egen seksualitet og egen kropp provoserer. Ikke bare i FN sammenheng, men også på nasjonalt nivå, mobiliserer konservative og religiøse krefter mot abort og rettigheter for homofile og lesbiske. I FN har kristne og muslimske land funnet sammen i en felles kamp mot disse rettighetene og Vatikanet er blant dem som driver storstilt lobbyvirksomhet i kulissene.

Rapportens anbefalinger

FN-rapporten slår fast at menneskerettighetsrådet og FNs medlemsland er forpliktet til å adressere brudd på menneskerettigheter som begås på grunnlag av en persons faktiske eller antatte seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

I følge rapporten plikter stater å:

* Oppheve lover som kriminaliserer sex mellom samtykkende voksne personer av same kjønn, samt dødsstraff for det samme* Å gi juridisk anerkjennelse til personer i henhold til det kjønn de identifiserer som, også i identitetspapirer*Å inkludere seksuell orientering og kjønnsidentitet i antidiskrimineringslovgivning, og adressere diskriminering relatert til arbeid, rett til helse og utdanning*Sikre lik seksuell lavalder for seksuelle handlinger mellom folk av motsatt og folk av samme kjønn* Sikre at folk stilles til ansvar for drap og andre voldelige handlinger begått på bakgrunn av oppfattet eller faktisk seksuell orientering eller kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk* Sikre at politiet og rettsvesenet får relevant og tilstrekkelig opplæring og øker sin bevissthet rundt dette* Anerkjenne diskriminering og vold basert på seksuell orientering og kjønnsidentitet som gyldig og tilstrekkelig grunn til å søke asyl* Sikre ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og forsamlingsfrihet for alle, uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet