FN-utspill av stor betydning

Publisert

FNs generalsekretær Ban Ki-moons støtteerklæring til lhbt-personer gir ingen nye rettslige forpliktelser, men både Marna Eide i LLH og Vebjørn Heines i FNs menneskerettighetsråd i Geneve, mener uttalelsen er av viktig symbolsk betydning. FNs generalsekretær Ban Ki-moon kom fredag med en banebrytende støtteerklæring til arbeidet med å avkriminalisere homofili og å få slutt på diskriminering og vold på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Uttalelsen ble fremført av høykommissæren for menneskerettigheter i et sidearrangement i FNs menneskerettighetsråd i Geneve. –  Det er første gang vi får en så klar uttalelse om dette temaet fra en generalsekretær i FN. Ki-moon uttaler seg både som moralsk leder og som fortolker av internasjonal lov. Selv om det først og fremst er en moralsk støtte, er den er utrolig viktig for Norge og de medlemslandene som jobber mot diskriminering av lhbt-personer. Nå har vi en klar forankring hos FNs høyeste funksjonær, sier Vebjørn Heines, koordinator for FNs menneskeretighetsråd i Geneve. Generalsekretær Ban Ki-moon viste til at lover som kriminaliserer mennesker på bakgrunn av deres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet bidrar til vold og overgrep og legitimerer homofobi. Han slo fast at FN og medlemslandene har et viktig ansvar for å sørge for beskyttelse av denne gruppen. – Flere medlemsland, særlig afrikanske og islamske land med støtte fra land med katolske innslag, kjemper for at lhbt-spørsmål skal være et ikke-tema i FN med begrunnelsen at homofili er en kulturdebatt og handler ikke om menneskerettigheter. De vil nok fortsette sin motstand og ikke la seg påvirke av generalsekretærens uttalelse, sier Heines. Han tror likevel at dette vil være av stor betydning for andre utviklingsland som India, Nepal, noen afrikanske land og latin-amerikanske land. – Dette er land som har hatt en moderat utvikling, men hittil har stått litt på vippen. Utviklingsland er ofte lojale med andre utviklingsland, men nå blir lettere for dem å være støttende til arbeidet og ta avstand fra diskriminering av lhbt-personer fordi generalsekretæren tar et så tydelig standpunkt, sier Heines til Blikk Nett.

– Ikke Europa mot verden

Også internasjonal rådgiver i LLH, Marna Eide, er klar på at uttalelsen fra generalsekretær Ban Ki-moon sender et viktig signal til verdenssamfunnet og at det er viktig for Norges internasjonale lhbt-arbeid å ha en slik forankring øverst i FN-systemet. – At generalsekretæren ikke har sin opprinnelse i Europa eller USA gir en ekstra signaleffekt. Det betyr mye å ha støttespillere fra Asia som hevder dette så klart som han gjør. Da blir det ikke et vestlig fenomen som det ofte blir fremstilt som, sier Eide som er særlig opptatt av at generalssekretæren er så tydelig på avkriminalisering av homoseksualitet. – Det er fortsatt 78 land i verden som kriminaliserer seksualitet mellom to av samme kjønn. Som leder for verdenssamfunnet sier han med dette klart i fra at disse landenes lovverk ikke er i overensstemmelse med en universell tolkning av menneskerettighetene, sier Eide. I sin uttalelse påpeker også generalsekretæren at kulturargumentet ikke kan rettferdiggjøre kriminalisering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet. – Dette er en evig diskusjon i FN, og noen argumenter som ofte går igjen er dette med ikke-diskriminering og trosfrihet. Nå bruker han begrepet "kultur", men en videre tolkning av dette er at folks religion og tro ikke gir dem rett til å frata andre deres grunnleggende rettigheter. Han sier tydelig ifra at kulturargumentet ikke kan brukes til å legitimere kriminalisering av homoseksualitet.

– Hvilken betydning vil dette få i praksis for deres internasjonale lhbt-arbeid?

– Hvis forskjellige organer i FN tolker de forskjellige rettighetskonvensjonene dit hen at de også inkluderer lhbt-personer, så kan vi bruke det mot medlemsland som handler mot dem. De har skrevet under FNs konvensjoner og forplikter seg til å følge dem, så vi vil bruke FNs tolkning på konvensjonene for det det er verdt, sier Eide til Blikk Nett.  

Les også:

- Fjern lover som kriminaliserer homofili