Født sånn eller blitt sånn?

Publisert

Studenter i Oslo Studenttv tar opp ulike syn på kjønn i dokumentaren «Det akademiske kjønn» som har premiere denne uken. Førstkommende torsdag har Oslo Studenttv premiere på «Det akademiske kjønn», en dokumentar som tar opp kjønn på samme måte som Harald Eia gjorde da han stilte spørsmålet om kjønn er medfødt eller kulturelt betinget i tv-programmet «Hjernevask». Dokumentaren er et resultat av at initiativtakerne hadde vært på ulike skoledebatter om kjønn og så at det var tydelig at fakultetene på universitetet så kjønn helt forskjellig. – Produksjonen gikk i gang lenge før «Hjernevask», men ble selvfølgelig mer aktuell og interessant i etterkant av Hjernevask-debatten. Vi så fra intervjuene som ble gjort at de ulike synene på- og meningene om kjønn ikke kom så godt fram i programmet. Det håper vi at vi har klart å få fram, sier Margrete Vinnem, leder for dokumentaravdelingen i Oslo Studenttv. I den 30 minutters lange dokumentarfilmen, som er laget av dokumentargruppa i Oslo Studenttv, presenterer studentene ulike synspunkter på kjønn og hvordan kjønn konstrueres. Harald Eia, forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland, professorer, studenter og transpersoner er blant intervjuobjektene. – Vi kom fram til at det er store forskjeller på universitetet i synet på kjønn mellom naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag, men at de også er enige om en del og har forståelse og interesse for hverandres ulike fagfelt. Noe man kanskje ikke fikk inntrykk av etter å ha sett «Hjernevask», sier Vinnem. Dokumentaren retter også fokus på hvorvidt det er behov for økt samarbeid mellom samfunnsvitenskapene og biologien for å forstå kjønn bedre. – Vi ser at det er et stort ønske i universitetsmiljøet om et bedre samarbeid på tvers av de samfunnsvitenskapelige og de naturvitenskapelige fagene for å bedre kunne forstå kjønn. Det store spørsmålet er hvordan et slikt samarbeid skal kunne gjennomføres og det er nettopp derfor vi inviterer til paneldebatt om dette etter premieren, sier Vinnem. I paneldebatten deltar Ragnhild Helene Hennum, viserektor ved Universitet i Oslo, samt professorer fra både Institutt for molekylær biovitenskap og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. I tillegg stiller studentene med en representant fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Premiere på «Det akademiske kjønn», torsdag 26.august klokken 18.00, Lillesalen på Det Norske Studentersamfund. Etter visningen vil dokumentaren bli lagt ut på OSTV.no.