Ifølge Skeiv Ungdom-leder, Espen Evjenth, ønsker organisasjonen å engasjere seg mer i hivforebyggende arbeid og seksuell helse blant ungdom.
Espen Evjenth er glad for at han fikk fornyet tillit av et samlet landsmøte.
– Jeg satt meg en del mål da jeg startet som leder i Skeiv Ungdom, og jeg har kommet et stykke på vei. Men jeg ser at det fortsatt er ting jeg har lyst å være med på å bygge, så derfor stilte jeg meg selv til disposisjon ett år til og fikk heldigvis tilliten til å lede organisasjonen det neste året også.

I året som gikk har Skeiv Ungdom jobbet mye internt.
– Vi har brukt mye tid og krefter på å bygge et solid infomateriale som hele organisasjonen skal kunne bruke. På samme tid har vi jobbet mye med organisasjonskultur. Vi hadde en liten økning i medlemstallet i løpet av 2009. Det er noe jeg er veldig stolt over, spesielt med tanke på at mange andre organisasjoner mistet medlemmer i året som gikk. Festivalen Jafnaðr hadde også rekordoppslutning i fjor.

Skeiv Ungdom har de siste årene jobbet for å utvide begrepene når det gjelder kjønn, identitet og seksualitet, og det kan derfor være grunn til å stille spørsmålstegn ved hvem organisasjonen jobber for.
– Skeiv Ungdom er ikke en organisasjon som er til kun for lhbt-personer. Vi vil jobbe for at alle skal ha like muligheter. Derfor ligger fokuset på kjønn og seksualitet mot heteronormativiteten. Det kan virke veldig svevende og stort, innrømmer Evjenth, men sier samtidig at endring tar tid.

– Vi merker allerede at vi når ut til flere vi ikke har nådd ut til tidligere. For eksempel så er det en del heteroer som har engasjert seg i organisasjonen vår, både i lokallag, sentralstyret og over hele linja, fordi de mener det vi driver med er bra og noe de identifiserer seg med det.

– I tillegg har vi hatt noen pådrivere for å inkludere bdsm (sadomasochisme) i arbeidet, og det er noe vi har hatt lyst til lenge. Vi mener at all seksuell praksis som er basert på samtykke og likeverd er positivt og skal inkluderes.

De to store satsingsområdene til Skeiv Ungdom fremover er skolen og seksuell helse.
– Når det gjelder skolen jobber vi for å få implementert metodeheftet vårt, Restart, i skolene, se nærmere på lærebøkene som brukes og samarbeid med lærere.

Metodeheftet Restart er Skeiv Ungdoms eget verktøy som informantene deres bruker på informasjonsoppdrag for å få elevene til å tenke kritisk over heteronormen.

Seksuell helse

Når det gjelder seksuell helse som satsningsområde mener Espen Evjenth at det er en naturlig vei å gå.
– Vi har innført betegnelsen ksk, kvinner som har sex med kvinner. Det mener vi helt naturlig i og med at det opereres med msm, menn som har sex med menn. For oss er det et politisk begrep, og noe vi vil bruke til å avmystifisere kvinners seksualitet.

Skeiv Ungdom ønsker også å jobbe hivforebyggende blant ungdom.
– Vi jobber nå for å få satt i gang et stort hivprosjekt, sier Evjenth og forteller at det ligger en søknad om milder inne hos staten.

– Grunnen til at vi vil på banen som en seriøs aktør når det gjelder hiv handler om at folk som sokner til Skeiv Ungdom også blir smittet. Vi har lyst til å ha en åpen og inkluderende organisasjon som favner om dem også, og i tillegg ha en medlemsmasse som kan noe om hiv og som kan se det fra hivpositives vinkel. På den måten vil vi unngå en polarisering av debatten rundt hiv og ansvarsområde. Skeiv Ungdom er en nasjonal organisasjon, derfor føler vi at vi har et ansvar også når det gjelder hivproblematikken.