Forbi smittefri

Hivpositiv og smittefri.

Publisert

– Selv om alle hivpositive i behandling nå i praksis er smittefrie, gjenstår det mye arbeid på den psykososiale fronten, sier Leif-Ove Hansen i HivNorge.

Sammen med Nye Pluss - hivpositives landsforening, inviterer HivNorge til fagkonferanse i Oslo på verdens aidsdag 1. desember. Fagkonferansen har i år fått tittelen «Beyond Zero.»

Hverdagen for de fleste som lever med hiv i Norge i 2017 er å ha null hivvirus i blodet, å være smittefri, men å leve med en kronisk diagnose. Hva skjer egentlig med mennesker som har levd eller skal leve et langt liv med hiv?

– I år skal vi fokusere mer på hvordan det er å leve med hiv. Konferansen er for mennesker som lever med hiv, pårørende, fagpersoner som jobber med hiv og andre som er interessert i temaet, sier Leif-Ove Hansen, styreleder i HivNorge, til Blikk nett. Hansen forventer at om lag 150 personer kommer på konferansen som har blitt arrangert årlig siden 2013.

Medisinske utfordringer

De som smittes av hiv i dag dør ikke av viruset, men med det. Derfor må vi tilegne oss mer kunnskap om hva det vil si å leve med en kronisk sykdom og hvilke utfordringer det gir, forklarer Hansen.

– Dagens medisiner er så gode at hivpositive på behandling ikke har målbare virusnivåer i blodet og i praksis ikke kan smitte andre. Men det er fremdeles en rekke medisinske utfordringer i kjølvannet av viruset som vi vet for lite om, sier han.

Hansen viser da blant annet til en overhyppighet av ulike krefttyper og mage- og tarmlidelser blant hivpositive sammenlignet med den øvrige befolkningen.

– Så er spørsmålet: Skyldes det viruset, behandlingen eller en kombinasjon? Infeksjonsleger er generelt lite flinke til å ta tak i de medisinske utfordringene som henger sammen med viruset. På konferansen vår får vi besøk av infeksjonslegen Susanne Dam Poulsen, lege ved Rigshospitalet i København. Hun har forsket på «komorbiditet», såkalt «samsykelighet» blant hivsmittede, sier han.

Mestring i fokus

Leif-Ove Hansen er opptatt av at det skal være en positiv ramme rundt verdens aidsdag. HivNorge og Nye Pluss ønsker å belyse at man som ikke-smitteførende hivpositiv i 2017 står overfor andre utfordringer enn for bare noen få år tilbake.

– Vi må skape møteplasser, legge til rette for mestring, og få frem hvor viktig det er at man som kronisk syk ivaretar helsen sin og er «sin egen advokat», sier han.

Ifølge Hansen har Oslo universitetssykehus kartlagt den psykiske helsen hos hivpositive pasienter ved sykehuset over lengre tid, og funnene vil bli presentert på konferansen på verdens aidsdag.

–Vi opplever at det er mange huller i kunnskapen også blant helsearbeidere, spesielt med tanke på dagens medisiner. Hivpositive opplever dessverre diskriminering hos private aktører som gjemmer seg bak at de ikke har «gode nok rutiner» til å følge opp hivsmittede.

Fortsatt stigmatisert

Ifølge styrelederen i HivNorge holder tallene på nysmittede her til lands seg stabile på rundt 220-250 personer hvert år. Hansen mener msm-ere og det skeive miljøet generelt er mer opplyst om hiv enn tidligere, men at stigmaet fremdeles er like stort.

– Dessverre blir man fortsatt stigmatisert som hivpositiv i Norge i dag. Aksepten blant yngre skeive er større. Millenniumsbarna sitter ikke med skrekkbildene i hodet fra 80- og 90-tallet. Vi må bare jobbe kontinuerlig for å øke kunnskapsnivået slik at frykten forsvinner. Frykten for sykdom er noe alle mennesker har iboende i seg i større eller mindre grad, men når den blir irrasjonell og basert på kunnskapsløshet, så sier det seg selv at det virker negativt inn…

Hvorvidt prep har hatt en innvirkning på antallet nysmittede i det skeive miljøet er for tidlig å si noe om på nåværende tidspunkt.

– Prep ble lansert i januar og derfor vet vi ikke ennå. Pep har vi ikke noe god oversikt over per dags dato. De som lever med hiv i homomiljøet i dag har et valg om de vil dele smittestatusen sin eller ikke. Det letter noe av trykket på det å leve med hiv. Derfor trenger man heller ikke den samme formen for forståelse og aksept som tidligere. Men det betyr på ingen måte at det ikke er viktig å jobbe med fordommene og kunnskapsløsheten som fremdeles finnes der ute. For å fortsette å bryte ned stigmaet må vi lykkes med å øke kunnskapen om hva det vil si å leve med hiv og være på vellykket behandling, sier Leif-Ove Hansen.

Beyond Zero-fest

For første gang på mange år blir det også fest på Verdens aidsdag. HivNorge og partyfikser Ronnie Ottem Fjære inviterer til fest for alle som vil feire livet.

Musikken serveres av dj Brighteyes og det blir show med Haus of Divas, Meraki Vouging og Anna Lisa.

Festen går av stabelen på Perlen/Festsalen, kl. 20, Hammerborggata 19, Oslo. Aldersgrense 20 år. Mer info og billetter her: HivNorge