Fornøyd LLH

Publisert

– Vi får opprettholdt vårt arbeid, sier Bård Nylund. – Det er klart at vi i LLH ønsket en større bevilgning for å synliggjøre vårt arbeid enda mer, men at det ikke er foretatt noe kutt, viser at det satses på lhbt-området, sier leder i LLH Bård Nylund, til Blikk Nett. I fjor bevilget regjeringen to millioner kroner til et ressurssenter, og i år er summen doblet til fire millioner. – At vi får en økning på to millioner kroner til ressurssenteret som skal systematisere og formidle kunnskap og aktivt arbeide mot diskriminering, er et uttrykk for at departementet virkelig satser på dette, sier Nylund.