Forsvaret

– Forsvaret må bli tydeligere

Kaptein i Forsvaret, Amund Persen, mener at Forsvaret må anerkjenne minoriteter, og integrere undervisning om inkludering og mangfold i læreplanen.

– Jeg har møtt veldig mange gode og omsorgsfulle ledere, men det er de antatte maskuline og ikke feminine egenskapene som dyrkes, sier Amund Persen.
– Jeg har møtt veldig mange gode og omsorgsfulle ledere, men det er de antatte maskuline og ikke feminine egenskapene som dyrkes, sier Amund Persen.
Publisert Sist oppdatert

– Jeg synes det er flott at forsvarssjef Eirik Kristoffersen deltar i prideparaden, men Forsvarets lhbt+politikk begrenser seg ofte til den årlige Pride-deltakelse, sier kaptein og stabsoffiser i Brigade Nord, Amund Persen.

Siden 1979 har skeive hatt fulle rettigheter i Forsvaret. Siden 2015 har det norske forsvaret hatt egen stand i Pride Park under Oslo Pride. I 2021 deltok for første gang forsvarsjefen i pridearaden. Og på nettsiden kan man lese at Forsvarets verdier er inkludering og mangfold.

Overordnet målsetting

Persen peker på at ulike deler av Forsvaret som sjø- og luftforsvaret har større åpenhet enn det man finner i hæren.

– Sjøforsvaret i Bergen deltok i båtparaden under skeive dager i 2021, men jeg mener at Forsvaret som helhet ikke har kommet langt nok når det gjelder lhbt+politikken.

– Når man kommer inn i Forsvaret blir man oppdratt til en egen mentalitet og gruppekultur som er helt nødvendig for jobben vi skal gjøre som inkluderer både det å ta liv og være i krig, sier Persen.

Han peker på at Forsvaret er en spesiell organisasjon med veldig sterk macho-kultur så det å anerkjenne minoritetsgrupper som kvinner og skeive er ikke gjort i en håndvending.

– Derfor må det settes mye tydeligere på dagsorden.

Ifølge Persen er det fortsatt slik at enkelt personer, som han selv, blir presentert som en nyhet og viktig rollemodell.

– Forsvaret mangler en overordnet målsetting når det gjelder skeive minoriteter både når det gjelder førstegangstjeneste, i personalpolitikken og i undervisningen.

Var i tvil

Han mener at det gjør at mange skeive oppfatter at Forsvaret ikke er noe for dem.

– Jeg var selv i tvil om det var noe for meg da jeg skulle i førstegangstjeneste, men jeg likte veldig godt ansvaret, disiplinen, den fysisk tunge treningen og andre utfordringer. Jeg likte til og med machosjargongen som preger kulturen.

Persen mener at Forsvaret må erkjenne at det er en heteronormativ machokultur som dominerer og anerkjenne at både skeive og kvinner er minoritetsgrupper i militæret.

– Når man skal delta i et samfunn som man egentlig ikke er en del av trenger man anerkjennelse. Jeg mener Forsvaret må være mer bevisst på at de har minoritetsgrupper og jobbe mer aktivt med minoritetspolitikk.

Maskuline egenskaper dyrkes

For Persen handler det også om å anerkjenne at mangfoldet er viktig for Forsvaret som organisasjon. Han mener at Forsvaret har uutnyttet potensiale i skeive ledere.

– Det å være åpen er tillitsvekkende og uttrykker en integritet som gjør at mine ansatte oppfatter meg som en person det går an å snakke med.

Forsvarets ledere skal løse oppdrag og ta vare på soldatene sine, og ifølge Persen gjenspeiler det behovet for både maskuline og feminine egenskaper.

– Jeg har møtt veldig mange gode og omsorgsfulle ledere, men det er de antatte maskuline og ikke feminine egenskapene som dyrkes, sier Persen.

Selv mener han at han som skeiv er seg mer bevisst både sine maskuline og feminine sider. Han mener det er egenskaper som gjør han til bedre leder. Han peker også på at gjennom prosessen man går igjennom som skeiv, opparbeider man seg personlige erfaringer som er gir gode lederegenskaper.

– Å lede andre godt handler om å kjenne seg selv godt. Vi som har vært igjennom identitetskrise og for å så til slutt anerkjenne for oss selv hvem vi er, har vært igjennom en prosess som gir god selvinnsikt, som er viktig lederegenskap og som Forsvaret burde omfavne.

Aktivist og rollemodell

Ikke alle skeive i Forsvaret vil være åpne om at de er skeive eller jobbe som aktivist om de er åpne. Persen forteller at han skulle gjerne hatt flere med seg i kampen for bedre minoritetspolitikk.

I sitt arbeid for å skape mer åpenhet om skeive i Forsvaret holder Persen foredrag for studenter på Krigsskolen om egne erfaringer om å komme ut og være åpen homofil.

– Foredragene er noe jeg gjør på eget initiativ og ikke i regi av Forsvaret, forteller han.

Han mener at inkludering og mangfold må innlemmes i læreplanen og undervisningen og inngå i introduksjonsforedragene som holdes for førstegangstjenesten.

– Vi som er åpne skeive må snakke høyere om våre erfaringer som minoritet i våre avdelinger, og det må inn i dagligspråket og i våre daglige rutiner. De som gjør førstegangstjeneste og unge som velger seg karriere i Forsvaret trenger skeive rollemodeller, sier Persen.

Powered by Labrador CMS