Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide besøkte Forsvarets stand på Oslo Pride 30. juni.

Tom-Daniel Laugerud fra Forsvarets mediesenter og prosjektleder for Forsvarets deltakelse i Pride tok i mot forsvarsministeren og fortalte om innsatsen til de som står på stand. Interessen for å delta på Pride hadde vært så stor at Laugerud måtte si nei til folk.

Til Blikk Nett sier Søreide at «det er viktig å ta vare på mangfoldet i Forsvaret. Vi har så utrolig mange dyktige folk, og det skal ikke være noen som ekskluderes på grunn av seksuell legning».

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide og prosjektleder Tom-Daniel Laugerud (foto: Betzy A K Thangstad)

Forsvarsministeren bestod Forsvarets quiz med glans (foto: Betzy A K Thangstad)

Jovial stemning på Forsvarets stand da forsvarsministeren kom på besøk (foto: Betzy A K Thangstad)