Forventninger til Høie

Publisert

LLH ber helseminister Bent Høie om å innføre en ordning for endring av juridisk kjønn. Behandlingstilbudet og rettighetssituasjonen for transpersoner i Norge har fått kritikk av European Comission for Human Rights og Human Rights Watch. Norge bryter også den internasjonal standarden for arbeid med transpersoner ifølge The World Professional Association for Transgender Health (WPATH) sin «standards of care» (SOC). Helseminister Bent Høie var klar i sin tale i juni i år da han uttalte at dagens ordning ikke er akseptabel. Men først vil Høie høre hva en ekspertgruppe kommer med av anbefalinger. Det var Jonas Gahr Støre som i sin tid som helseminister avgjorde at helsetilbudet til transseksuelle og transpersoner skal styrkes og kriteriene for kjønnsskifte i Norge skal utredes nærmere. Det ble derfor satt ned en ekspertgruppe som skal legge fram sine anbefalinger i februar. Like før nyttår møtte LLH helseministeren for en samtale om helse- og behandlingstilbudet til transpersoner i Norge. Et av temaene var juridisk kjønn.– Vi tok opp med Høie viktigheten av å raskt få på plass en ordning for endring av juridisk kjønn, sier LLH-leder Bård Nylund til Blikk Nett. Det er ikke bare LLH som presser på helseministeren. Amnesty International kjører for tiden en internasjonal kampanje med fokus på endring av juridisk kjønn og mener at Norge bryter menneskerettighetene til transpersoner. Internasjonale aktivister har gjennom aksjonen sendt tusenvis av brev til den norske helseministeren og ber om at myndighetene endrer praksis.– Det er flott for oss i lhbt-bevegelsen å se at vi har mange som kjemper sammen med oss i denne saken. Det er også lite politisk motstand. Så vidt meg bekjent er det ingen politiske partier som har en uttalt motstand mot å endre dagens praksis, sier Nylund. Nylund møtte Bent Høie sammen med Luca Dalen Espseth, rådgiver i LLH, og Esben Esther Pirelli Benestad, styremedlem i LLH, som begge sitter i ekspertgruppen som skal komme med anbefalinger til helseministeren.– Stemningen er veldig god i gruppa og det er mange gode tanker om dagens behandlingstilbud og hvordan vi ønsker det skal være. De anbefalingene vi legger fram i februar vil være veldig konkrete, sier Luca Dalen Espseth. Det er ventet at ekspertgruppa vil gå inn for å fjerne dagens praksis som innebærer kastrering og sterilisering for å kunne få endret juridisk kjønn.– LLH mener det er viktig at man også får på plass regionale kompetansesenter på kjønn og seksualitet og med sexologisk rådgiving som også har et tilbud til transpersoner, sier Nylund. Å endre et lovverk vil ta tid. Men en praksisendring kan gjøres i løpet av kort tid mener LLH.– Og vi forventer at de anbefalingene som ekspertgruppa jobber med når det gjelder behandlingstilbud følges opp, sier Nylund. Dalen Espseth tror en endring vil komme i løpet av året.– Det ligger i tiden og man er klar for en endring – spesielt fordi det er et så klart brudd på menneskerettighetene. Høie har også uttalt at endring av juridisk kjønn er en viktig sak for denne regjeringen, avslutter Luca Dalen Espseth.