Fra LLH til Stolt?

Publisert

LLHs navneutvalg sendte søndag ut sin rapport og anbefaling til LLH. Endelig vedtak om nytt navn fattes på landsmøtet i mai. – Vårt mål med arbeidet var å gjøre en grundig prosess, slik at den årelange debatten om hva Norges største lhbt-organisasjon skal hete endelig kan landes, sier Inger Kristin Haugsevje i navneutvalget. Navneutvalgets hovedanbefaling til landsstyret er at LLH endrer navn til Stolt, og beholder dagens undertekst; «Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner» inntil videre. Alternativt anbefaler de «Skeivt mangfold» og at underteksten sløyfes. I rapporten begrunnes forslaget med at navnet er inkluderende og et sterkt lhbt­assosiert ord som også rommer alle gruppene LLH jobber for. – Stolt viser til en positiv følelse, og holder seg unna retorikk som handler om aksept, toleranse og andre «annerledesgjørende» ord.» Vi mener Stolt favner bredden i lhbt-bevegelsen, uten å glemme vår felles historie som en over 60 år gammel bevegelse i Norge, forteller Haugsevje.

Fremtidsrettet

Det har også vært viktig for navneutvalget å tenke fremover i navnebyttet.– Stolt er et navn organisasjonen kan vokse i. Det er spennende og friskt, samtidig som det er i slekt med det velkjente «pride»-begrepet som er sentralt i bevegelsen, sier Haugsevje. LLH-leder Bård Nylund er godt fornøyd med utvalget.– Rapporten og prosessen bak den vitner om et grundig arbeid, sier Nylund Landsstyret skal nå gjennomgå rapporten og det skal være en åpen diskusjon ute i lokallagene. Nylund er sikker på at prosessen videre kommer til å bli spennende for hele organisasjonen.– Gjennom å diskutere hva vi skal hete diskuterer vi også hvem vi skal være. Uavhengig av om eller hva vi bytter navn til er den prosessen som nå kommer svært spennende for organisasjonen vår, sier Bård Nylund.