Fremdrift i Nepal

Publisert

Felles ekteskapslov og lhbt-rettigheter var tema på et møte i Katmandu rett før jul. Møtet ble organisert av Norges ambassade i Nepal og Blue Diamond Society og markerte at det har gått tre år siden høyesterett beordret regjeringen til å endre diskriminerende lovverk og til å sette ned en komité for å utrede muligheten for å innføre felles ekteskapslov i Nepal. Møtet 21. desember hadde som mål å diskutere status og implikasjoner, og skape en større forståelse for hva som kreves for en videre fremdrift og prominente politikere, loveksperter og representanter fra myndighetene var tilstede. Tilstede på møtet var også Sunil Pant, leder av Blue Diamond Society. Som første åpne homse i et asiatisk land ble Sunil Pant også valgt inn i parlamentet i april 2008. Nepal er et tradisjonelt, religiøst hinduistisk samfunn, der undertrykkelsen av lesbiske og homofile har vært sterk, men siden 2007 har landet opplevd en fremragende utvikling på lhbt-området. Dommen fra Høyesterett påla også den nye demokratiske regjeringen å endre alle lover som diskriminerte lhbt-personer og vedta en lov som gir beskyttelse til lhbt-personer. De tre største politiske partiene var representert på møtet, og alle ga sin støtte til lhbt-miljøet og forpliktet seg til å være solidariske. I tillegg ble det lagt vekt på viktigheten av å innføre lhbt-perspektivet i landets nye grunnlov, og at representanter fra lhbt-miljøet aktivt skal delta i denne prosessen. Norges ambassadør, Thor Gislesen, uttaler at det er oppmuntrende å se at den politiske viljen og interessen er økende og at samfunnet i sin helhet viser støtte for lhbt-saken. Han understreker at menneskerettigheter gjelder for alle, og at en hver trakassering og vold mot minoriteter må fordømmes på det sterkeste. Om de får på plass en lov som lar homofile og lesbiske gifte seg, vil Nepal praktisk talt ha brukt fire år på å oppnå det Norge brukte 40 år på å få til. Nepal blir også det første landet i Asia som innfører en lov som gir homofile par rett til å gifte seg. Norsk bistand til Nepal fokuserer i hovedsak på demokratisk styresett, utdanning og energi, kvinner og likestilling. Nepal er ett av pilotlandene for systematisering og styrking av utenriksstasjonenes arbeid for å styrke rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. LLH har samarbeidet med Blue Diamond Society siden 2007.