– Frihet for alle

Publisert

Oslo Arbeiderparti tar opp på lhbt-rettigheter på Arbeiderpartiets landsmøte. – Jeg både tror og håper vi får gjennomslag på landsmøtet, sier Gard Sandaker-Nilsen til Blikk Nett. Kompetanseøkning om lhbt-ungdom, endring av juridisk kjønn og vigsel av homofile par er blant lhbt-sakene Oslo Arbeiderparti nå ønsker at landsmøtet skal slutte opp om. Det et Homonettverket som har fremmet sakene for Oslo Ap på landsmøtet starter i morgen. Oslo Ap ønsker å likestille alle statens vigslere. Da ekteskapsloven ble vedtatt i 2009, ble det lagt inn en klausul om at «et ekteskap er ugyldig dersom prest i Den norske kirke ikke har fulgt liturgi fastsatt av Kirkemøtet». Det innebærer at prester ikke har lov til å vie homofile og lesbiske i kirken, men en rekke prester har sagt at de vil utføre forbønnshandlinger for par som ønsker det. Oslo Ap foreslår at alle statens vigslere skal likestilles slik at Den norske kirkes prester ikke skal være de eneste som er pålagt en begrensning i loven. De viser til at bestemmelsen er et brudd med lovens intensjon, som er å likestille likekjønnspar. – I vårt forslag går vi inn for å fjerne klausulen som detalj-regulerer fra Stortingets side hvordan prester skal forholde seg til kirkemøtet og vigselsretten. Ved å fjerne klausulen vil alle vigselsmenn og kvinner likebehandles. Så blir det opp til Den norske kirke og prestene å lage retningslinjer for hvordan dette skal gjennomføres, sier Gard Sandaker-Nilsen, delegat for Oslo Ap og nestleder i Homonettverket.

– Finnes det prester i Den norske kirke som vil vie homofile?

– Vi har ingen eksakt oversikt over prester som ønsker å vie homofile. Men under kampanjen Raus folkekirke som ble opprettet før kirkevalget i 2011 var det over 100 prester som sluttet seg til alliansen. I tillegg står det nå over 160 personer på Åpen Kirkegruppes liste over prester som vil tilby forbønn for homofile og lesbiske. Jeg vil tro at mange av dem vil ønske å vie homofile par hvis de fikk mulighet til det.

– Har du tro på at Arbeiderpartiets landsmøte vil gå inn for dette?

– Det var et enstemmig Oslo Ap som vedtok dette i oktober, og det er et godt tegn før landsmøtet. Jeg både tror og håper det kommer til å gå gjennom på landsmøtet.

Endring av juridisk kjønn

Oslo Arbeiderparti går også inn for endring av juridisk kjønn, og har et håp om å få med seg landsmøtet på at transpersoner bør få anledning til å endre sitt juridiske kjønn uten krav om å gjennomgå full kirurgisk behandling.– Jeg har tro på at også dette vil bli vedtatt av landsmøtet, sier Sandaker-Nilsen til Blikk Nett. I dag er det gjennom forskrift overlatt til medisinsk personell å fastsette norske statsborgeres kjønnsstatus. Transpersoner og personer som opplever kjønnsidentitetsutfordringer må i Norge få diagnosen transseksualisme og deretter gjennomgå en full kjønnskorrigerende operasjon for å få endret juridisk kjønn. Dette er en praksis som strider mot både Europarådet og Menneskerettighetskommisærens anbefalinger. Dagens ordning er ikke i tråd med internasjonale lover, regler og anbefalinger og mange kan oppleve et press til å gjennomgå full kirurgisk behandling om man vil ha endret det juridiske kjønnet. – Per i dag er dette kun en praksis og en tolkning av forskriften, og dette må endres. Det er med andre ord ikke en vedtatt lov, og det er det viktig å få etablert slik at vi får helsevesenet og Rikshospitalet til å endre denne praksisen. Oslo Arbeiderparti mener det er viktig at alle transpersoner og personer som opplever kjønnsidentitetsutfordringer får et likeverdig tilbud om behandling. I tillegg må transpersoner få anledning til å endre sitt juridiske kjønn uten krav til å ha gjennomgått full kirurgisk behandling, sier Gard Sandaker-Nilsen til Blikk Nett. Arbeiderpartiets landsmøte går av stabelen i Oslo 18. til 21. april.