Fritt Ord-støtte til Blikk

Publisert

Gjennom reportasjeserien Jakten på bygdedyret skal Blikk sette fokus på det å være skeiv på bygda. Reportasjeserien har nå fått støtte av Fritt Ord. Den siste rapporten om skeive utenfor storbyene, Skeiv på Bygda, ble lagt frem av Senter for kunnskap og likestilling (KUN) i mars i år. Rapporten viser at mange fortsatt synes det er vanskelig å være annerledes i bygde-Norge, og at lhbt-personer har svært ulike opplevelser av hvordan de blir møtt og inkludert i sitt lokalsamfunn. Blikk er derfor svært tilfreds med å ha fått støtte til å jobbe med dette prosjektet, sier ansvarlig redaktør, Helle Aasand.– Vi er veldig glad for å få midler fra Fritt Ord til prosjektet vårt. Det er en kjensgjerning at lhbt-tettheten er større i de store byene og da særlig Oslo. Men Blikk ønsker også å være tilstede også i resten av landet, sier Aasand. – Vi vil gi en stemme til mennesker vi vanligvis ikke leser eller hører om. Disse 100 000 kronene betyr mye for oss økonomisk. Det er også en anerkjennelse av at Fritt Ord har tro på prosjektet og anser det som et viktig bidrag i samfunnsdebatten og som dokumentasjon av hvor lhbt-saken står i dag. Det betyr også mye for oss i Blikk, legger hun til. Blikk vil bruke støtten fra Fritt Ord til å gå «bygdedyret» etter i sømmene.– Pengene vil vi bruke på å reise til ulike deler av landet og skrive om hvordan det er å være skeiv der. Vi vil se nærmere på hvordan det er å være en seksuell minoritet og skille seg ut i småsamfunn. Vi vil jakte på bygdedyret og se på hvordan annerledeshet blir sett på i småbyer og bygder. Kanskje vil vi finne det, kanskje vil det være ulikheter fra sted til sted, og person til person når det gjelder opplevelsen av inkludering og toleranse. Pengene fra Fritt Ord muliggjør dette prosjektet, slik at vi kan gå dypere inn i tematikken enn vi ellers kunne ha gjort. Ifølge Aasand planlegger Blikk å dokumentere prosjektet gjennom en serie reportasjer hvor de besøker en rekke fylker. Reportasjene skal favne et bredt spekter av norsk bygdeliv og vise frem miljøer som vanligvis ikke er så synlige i tradisjonelle medier.