Frp kutter

Publisert

I Frps alternative statsbudsjett kuttes homopotten på 10 millioner kroner. Post 72, Tiltak for lesbiske og homofile strykes i sin helhet i Frps alternative statsbudsjett for 2013 som ble lagt fram 14. november. Selv kaller Frp sitt forslag for et budsjett for frihet og økt trygghet. Fremskrittspartiet satser massivt på samferdsel, helse, sikkerhet og skatte- og avgiftslettelser for folk flest i sitt alternative budsjett for 2013. Helse- og omsorgssektoren er et viktig satsingsområde for partiet, og både eldreomsorgen og sykehusene gis økonomisk handlingsrom i partiets budsjett. 1210 millioner er øremerket drift i eldreomsorgen og 595 millioner til rusomsorg, rehabilitering og psykiatri. Solveig Horne (Frp), første nestleder i Familie- og kulturkomiteen, sier i en kommentar til Blikk Nett at det ikke er noen nyhet at partiet kutter i tiltak for lesbiske og homofile.– Det er det samme vi har gjort i alle år, så det er ikke noe nytt. Det som likevel er nytt er at Frp i oktober i år lanserte en homopakke. Programkomiteen i Frp lanserte et nytt partiprogram i forkant av landsmøtet hvor partiet legger opp til at homofile par skal kunne bli vurdert for adopsjon på lik linje med heterofile par. Partiet vil også gi lesbiske rett til kunstig befruktning og vil ikke revurdere eller forkaste dagens ekteskapslov.– Hvis programmet til Fremskrittspartiet som skal vedtas på landsmøtet neste år blir slik som programkomiteen ønsker, så kan det være at det vil føre til et annerledes budsjett neste år, sier Horne til Blikk Nett. – Men nå forholder vi oss til det programmet Frp har per i dag. Meningen med kuttet er ikke forbundet med negativitet til homofile og lesbiske. Frp mener at lesbiske og homofile skal anerkjennes på lik linje med alle andre, og at det er diskriminering i seg selv å ha egne utvalg, regelverk og tiltak for homofile. – Det er en kjent sak at mange homofile sliter, blant annet unge i skolen. Bør ikke dette bekjempes i egne tiltak?– Frp er mot en hver form for diskriminering, enten det er basert på kjønn eller etnisitet, og hvis homofile og lesbiske føler seg diskriminert så er det i rettssystemet vårt muligheter for å ivareta dette.

Kunnskapsløst

Stortingspolitiker André Oktay Dahl (H) er ikke villig til å fire på Høyres homopolitikk selv om partiet skulle komme i en samarbeidsregjering med Frp. Ei heller om Frp skulle komme i en posisjon hvor de styrer Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet (BLD).– Nå er det ikke departementene som bestemmer slik kutt og bevillinger alene. Den type spørsmål må tas i regjeringsforhandlinger og ikke minst når man lager budsjettene, sier André Oktay Dahl til Blikk Nett. – Jeg mener at disse kuttene vi ser i det alternative statsbudsjettet er noe som er basert på kunnskapsløshet og at Frp leter etter ting å kutte. Samtidig mener jeg at det ikke må være slik at bare man kaller noe for homotiltak så skal det automatisk få bevilling. Vi må også se nøye på hva vi får igjen for pengene.

– Frp er opptatt av å ikke forskjellsbehandle homofile. Hva tenker du om det?

– Det vil jo være forskjellsbehandling å ikke gi støtte til organisasjoner som for eksempel Skeiv Verden. Skeiv Verden jobber for en gruppe lhbt-personer med spesielle utfordringer og behov for støtte, og når Frp ikke ser det så er det snakk om mangel på kunnskap, sier Oktay Dahl til Blikk Nett.