Frydprisen 2016 til SEIF

Publisert

Innsatsen til SEIF - Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger har vært redningen for mange innvandrere og flyktninger. I juryens begrunnelse heter det:Vi lever i en tid der mange av oss må flykte fra våre hjemland, våre familier og det vi en gang har hatt nært. Som nye i landet er veien inn i systemet lang, kronglete og vanskelig. Dette gjelder spesielt skeive flyktninger. Heldigvis er det en frivillig og uavhengig organisasjon som har jobbet med problemløsninger i hele 30 år for denne gruppen.Siden 2007 har de jobbet for skeive personer med innvandringsbakgrunn gjennom å tilby gratis juridisk bistand: i asylsaker, bosetning, arbeidstvister og en rekke andre problemstillinger. Deres innsats har vært redningen for mange innvandrere og flyktninger og vi vil med dette rette en stor takk til Selvhjelp for innvandrere og flykninger (SEIF).

Juryen

Årets jury har bestått av følgende representanter: Skeiv Ungdom ved Christer Andre Gudmunnsdottir, Skeiv Verden ved Susanne Demou Øvregaard, fjorårets æresprisvinner Luca Dalen Espseth, og Hans Sikkeland leder av FRI Oslo og Akershus, som er eier og arrangjør av Oslo Pride. Æresprisen og Frydprisen deles ut av FRI Oslo og Akershus hvert år under Oslo Pride - og prisutdelingene skjer som del av paradeshowet i Pride Park i Spikersuppa lørdag 25. juni 2016.