Frydprisen tildeles Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI)

Publisert

Æresprisen og Frydprisen deles ut hvert år under Oslo Pride til noen som på en utmerket måte har gjort en særskilt innsats for skeive personers stilling i det norske samfunn. Begge prisene ble utdelt på Oslo Prides Pride House på Youngs i Oslo onsdag 23. juni.

Om prisene og prosessen:

Til begge prisene har hvem som helst kunnet nominere sine kandidater. Deretter har en jury ledet av FRI Oslo og Viken, sammen med et jurymedlem fra Oslo Pride, et jurymedlem fra Skeiv Ungdom og et jurymedlem fra Skeiv Verden, samt fjorårets æresprisvinner, sammen bestemt hvem som får Æreseprisen 2021 og Frydprisen 2021.

Frydprisen deles ut til en eller flere personer eller en organisasjon som har gjort seg fordelaktig bemerket i samfunnet og i mediene til det gode for alle som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet det siste året.

Juryens begrunnelse for Frydprisen 2021:

Frydprisen 2021 - går til Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI)

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) mottar Frydprisen 2021 for sitt livsviktige arbeid for transpersoner og ikke-binæres liv og rettigheter.

«Vi heier på Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) og er takknemlige for den jobben organisasjonen har gjort det siste året.

PKI har på kort tid vokst til å bli en av de største pasientorganisasjone i Norge for personer med kjønnsinkongruens og for andre kjønnskreative mennesker.

PKI har gjort og gjør en utrettelig innsats for transpersoners og ikke-binæres rettigheter, og skaper samtidig trygge møteplasser for målgruppene gjennom fritidsaktiviteter, diskusjonsforum og nettverksarbeid.

Men mest av alt har PKI lagt ned et utrolig viktig stykke arbeid for et desentralisert helsetilbud og har vært transpersoners beste støttespillere i en svært vanskelig hverdag det siste året.

Vi vil spesielt fremheve arbeidet de har gjort for barn, for unge og foreldre til transbarn.

En samlet jury bestående av folk fra FRI Oslo og Viken, Oslo Pride, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden, samt fjorårets æresprisvinner, Guro Sibeko, vil med prisen takke Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) for innsatsen det siste året . Gratulerer!»

Tidligere vinnere:

2020: Æresprisen ble tildelt slampoet, forfatter, samfunnsdebattant og aktiv forkjemper for skeives rettigheter og antirasisme, Guro Sibeko. Sibeko mottok prisen for sin årelang kamp for skeives rettigheter og rettighetene til melaninrike, samt for arbeider for barn av likekjønnede foreldre og lesbiske kvinner.

Frydprisen 2020 ble tildelt Snapchat og Instagram-kollektivet Hverdagsskeiv. Gjennom sosiale medier viser vinneren av Frydprisen 2020 ulike skeive liv, ulike skeive stemmer, og det på en arena hvor veldig mange ulike mennesker skal kjenne seg igjen og finne rollemodeller å identifisere seg med», skrev juryen i sin begrunnelse.

2019: Æresprisen i 2019 til ble tildelt Reidar Engesbak, som i over 30 år har stått på barrikadene og kjempet for skeives rettigheter. Engesbaks engasjement startet i Rosa rebeller – ungdomsgruppen til AHF (Arbeidsgruppe for Homofil Frigjøring). Siden har Engesbak utrettelig jobba for saka på forskjellige måter, som aktivist, som Blitzer og spesielt gjennom sitt virke som journalist i Blikk.

Frydprisen i 2019 ble tildelt Helsestasjonen for kjønn og seksualitet, som er og har vært svært viktig mange av oss som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet. Juryen kalte frydprisvinnerene ved HKS for livreddere i sin begrunnelse, og skrev blant annet «Det siste året har deres innsats og kamp for våre unge, spesielt de av oss som bryter med samfunnets forventninger til kjønn vært helt uvurderlig.»

2018: Æresprisen 2018 gikk til HivNorge, en organisasjon som jobber på en fordomsfri måte, som møter mennesker i den livssituasjonen de er. En organisasjon som har arbeidet i 30 år for mer kunnskap, forståelse og politisk endring til det bedre for de av oss som lever med hiv og deres pårørende.

Frydprisen 2018 gikk til biskopen i Oslo, Kari Veiteberg.

2017: Æresprisen 2017 ble tildelt Esben Esther Pirelli Benestad, som i en årrekke ufravikelig har arbeidet og stått opp for sine medmennesker i kampen mot samfunnets enfoldige kjønnsnormer.

Frydprisen i 2017 gikk til NRK-serien Skam, ved serieskaper Julie Andem, og skuespillerne bak de skeive karakterene i den.

2016: Æresprisen ble tildelt Kim Fangen, primus motor for Pasientrådet og NyePluss, en organisasjon av, med og for personer som lever med hiv.

Frydprisen 2016 gikk til SEIF – Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger, for sitt arbeid – gratis juridisk bistand – med skeive personer på flukt.

2015: Luca Dalen Espseth mottok Æresprisen for sitt mangeårige engasjement for transpersoners rettigheter.

Skeivt Arkiv ble tildelt Frydprisen 2015 for sin innsats for å bevare den skeive historien.

2014: Æresprisen gikk til Blikk, et unikt magasin som dekker alle aspekter ved det skeive i samfunnet.

Frydpris gikk til Amnesty International Norge, spesielt for deres arbeid for transpersoner rettigheter nasjonalt og internasjonalt.

2013: Æresprisen gikk til generalsekretær i Skeiv Verden, Susanne Demou Øvergaard, for sitt arbeid med og for lhbt-personer med innvandrerbakgrunn.Frydprisen gikk til Svolvær menighet for menighetens innsats for en mer åpen og rausere kirke.

2012: Æresprisen ble tildelt Hanne Børke-Fykse for brennende engasjement og arbeidet med å bygge opp Rosa kompetanse i LLH.

Frydprisen gikk til Kristin Halvorsen, for sitt sitt mangeårige likestillingsarbeid.

2011: Æresprisen gikk til Kulturleder ved Aksept Svein Fuglestad, for hans store engasjement for hiv-saken generelt, og for hans fantastiske arbeid med Hagekonserten spesielt.

Frydprisen gikk til Akershus Fotballkrets, for deres arbeid mot homohets og fordommer i fotballen.

2010: Æresprisen gikk til Kari Folvik. Frydprisen gikk til Marion Arntzen, Harald Sundby og “Jentene på Toten”.

2009: Æresprisen gikk til André Oktay Dahl og Anette Trettebergstuen. Frydprisen gikk til LO.

2008: Æresprisen gikk til Kjell Erik Øie. Frydprisen gikk til Magnhild Meltveit Kleppa.

2007: Æresprisen gikk til Erling Lae. Frydprisen gikk til Naturhistorisk Museum.

2006: Æresprisen gikk til Gaysir. Frydprisen gikk til biskop Rose Marie Køhn.

2005: Æresprisen gikk til Rolf Angeltvedt i Helseutvalget. Frydprisen gikk til Oslo Bispedømmeråd.

2004: Æresprisen gikk til Åpen Kirkegruppe. Frydprisen gikk til Wenche Foss.

2003: Æresprisen gikk til Svein Skeid. Frydprisen gikk til J-DIVA Gry Jannicke Jarlum.

2002: Æresprisen gikk til Virusgruppa. Frydprisen gikk til Shabana Rehman.

2001: Æresprisen gikk til Sissel Hansen og Marianne Larsen, Potpurriet. Frydprisen gikk til Karita Bekkemellem.

2000: Æresprisen gikk til Brita Møystad Engseth. Frydprisen gikk til Kronprins Haakon.

Æresprisen før 2000:

1999: Arne Walderhaug

1998: Turid Eikvam

1997: Skeive filmer

1996: Per Kristina Roghell

1995: Kjell Erik Øye

1994: Terje Strømdahl

1993: Kim Friele

1992: Karin Enderud

Powered by Labrador CMS