Geir Lippestad fronter prideparaden

Publisert

Byråd for næring, eierskap og mangfold Geir Lippestad (Ap), stiller seg helhjertet bak solidaritetsbudskapet for årets Oslo Pride og ser frem til å gå i Pride-paraden på lørdag. – Mitt Oslo er et mangfoldig Oslo, og vi skal feire mangfoldet helt til det ikke lenger er nødvendig å markere forskjeller. Jeg er stolt av og glad for å få gå foran i årets Pride-parade, og håper at alle i nær fremtid kan gå ved siden av hverandre med den samme stoltheten. Vi skal ikke tolerere alt, men vi kan ikke tolerere intoleranse, sier Geir Lippestad, mangfoldsbyråd i Oslo (Ap) Byrådet jobber på flere områder for at Oslo skal oppleves som en raus og inkluderende by. Handlingsplanen for Stolte Oslo er viktig i dette arbeidet; den består av strategier for økt respekt for kjønnsmangfold, feiring av det skeive Oslo og økt kompetanse om kjønnsmangfold og seksualitet. Arbeidet skal også bidra til inkludering og trygghet for seksuelle minoriteter.– Vi oppretter også et Råd for kjønnsmangfold i samarbeid med organisasjoner som representerer lhbtqi-sivilsamfunnet i tråd med Byrådserklæringen og vil også bestå av representanter fra politiske partier. Rådet er rådgivende organ overfor byråd og bystyre, sier Lippestad.

Støtte til Skeiv Verden

Interesseorganisasjonen for lesbisk, homofile, bifile, trans- og queerpersoner (lhbtq) med innvandrerbakgrunn, Skeiv Verden, mottok nylig støtte for Prosjektet Linkarbeider. Gjennom prosjektet kan frivillige som jobber tett med unge lhbtiq-personer med flyktning- og minoritetsbakgrunn tilbys kurs og annen faglig oppfølging.– Vi er veldig glade for at Skeiv Verden søkte midler. Det er uhyre viktig å ha en organisasjon som jobber spesielt mot flyktninger og folk med minoritetsbakgrunn. Utfordringene deres er varierte og ofte sammensatte, og krever god forståelse og innsikt, sier Lippestad. Skeiv Verden mottok 250 000 kroner til prosjektet Linkarbeider, som skal gjennomføres i samarbeid med psykolog Judith van der Weele.– Vi er veldig glade for støtten og det er flott at vi kan teste ut dette prosjektet i Oslo, sier Susanne Demou Øvergaard, generalskretær i Skeiv Verden. – Det er ekstra viktig at prosjektet blir gjennomført i Oslo hvor det bor flest innvandrere. Vår målgruppe opplever utfordringer i kommunikasjon med det offentlige. Derfor vil vi lære opp det vi kaller kulturpendlere som skal være brobyggere mellom vår målgruppe og det offentlige, avslutter Demou Øvergaard.