Gir råd om homohelse

Publisert

Tord Dale (32) er ansatt som politisk rådgiver for helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Tord Dale kommer fra en stilling som rådgiver for samfunnskontakt i det farmasøytiske fimaet GlaxoSmithKline. Han er utdannet sykepleier og var i en periode politisk rådgiver for statsråd Anniken Huitfeldt i barne- og likestillingsdepartementet. Som rådgiver for helse- og omsorgsministeren vil Tord Dale blant annet ha ansvar for homohelse.– Generelt sett når det gjelder minoritetsfeltet er det noe regjeringen har hatt sterk fokus på, og fortsatt vil ha fokus på, fordi vi vet at minoriteter ofte sliter med ulike utfordringer, mer enn befolkningen ellers, det være seg om de er homofile eller andre minoriteter. Dale mener lhbt-personer og andre minoriteter står overfor en rekke felles utfordringer.– Felles for alle minoriteter er utfordringer som stigmatisering. Mange opplever også at de ikke blir tatt på alvor i helsevesenet på grunn av ulik bakgrunn og andre erfaringer enn befolkningen generelt. Det er derfor viktig at helsevesenet er klar over at kulturforskjeller eksisterer og at de ikke forskjellsbehandler. Til tross for større åpenhet og flere rettigheter er det mange skeive som vegrer seg for å åpne seg selv overfor helsevesenet.– Vi vet at mange gruer seg for å fortelle fastlegen at de er homofil. Det er uheldig. Da kan viktig informasjon mellom fastlege og pasient gå tapt.

– Er det et distriktsproblem?

– Nei, jeg tror ikke det er noen forskjell. Dette er noe jeg har vært opptatt av i lang tid. Jeg tror terskelen for å fortelle fastlegen sin i Oslo at man er homofil er like høy som på mindre steder ellers i Norge, sier Dale som selv kommer fra Sogndal. – For å være helt ærlig: Det der er noe byfolk sier stadig vekk. Som om det er synd på meg fordi jeg kommer fra Sogndal og er homo. Det er helt klart en del utfordringer ved å være homo i Sogndal, men det møter du i Oslo også.